Header menu

”Børnene er blevet meget mere selvhjulpne”

15.12.2017
Et forløb med Arbejdsmiljø København gav nye rutiner, der kom både medarbejdere og børn til gavn.

De nye rutiner gav mere tid, fik tempoet i vuggestuen til at falde og gjorde børnene mere selvhjulpne.

Københavns Kommunes medarbejdere har forskellige fysiske arbejdsvilkår, som på hver sin måde kan slide på kroppen. Alt fra stillesiddende kontorarbejde til fysisk hårdt og krævende arbejde. Uanset hvilke fysiske belastninger, der er tale om, kan det være en god idé at stoppe op og se på, hvordan kroppen har det i løbet af en arbejdsdag. Og hvordan man kan skabe et mindre belastende fysisk arbejdsmiljø. I den proces er det afgørende, at man som leder viser initiativ og engagement for at få skabt de nødvendige ændringer.

En opgave der bare skulle løses

I foråret 2016 henvender pædagogisk leder i Børnehuset Sluseholmen Carina Madsen sig til Arbejdsmiljø København. I vuggestuen, hvor Carina og hendes kolleger arbejder, har de allerede fokus på det fysiske arbejdsmiljø, men det kan være svært at ændre på i en travl hverdag med mange buk og løft.

”Når man arbejder tæt på børn og gerne vil vise omsorg og sætte deres behov først, er det svært også at skulle tænke på sig selv. Derfor var vi nødt til at have nogle redskaber.”, fortæller Carina.

Carina Madsen efterspørger derfor et forløb med Arbejdsmiljø København, hvor de kan få ergonomien og børnenes selvhjulpenhed og motoriske udvikling til at spille bedre sammen. Målet er at gøre hverdagen mindre belastende for medarbejderne – og at børnene samtidig vænnes til at gøre flere ting selv. 

”Ergonomi i vuggestuen er rigtigt vigtigt. Det var en opgave, der bare skulle løses.” siger Carina.

Et skræddersyet forløb

På et opstartsmøde gennemgår vuggestuen sammen med arbejdsmiljøkonsulent og ergoterapeut Cornelia Strøh fra Arbejdsmiljø København i hvilke arbejdssituationer, belastningen er størst. I vuggestuen handler det særligt om tre situationer: ved måltiderne, i garderoben og ved puslebordet.

De får sammen et overblik over hvor på kroppen, den enkelte medarbejder mærker belastningerne og hvilke opgaver og bevægelser, de selv tror, udløser generne. Her bruger Cornelia et optegnet omrids af en krop, hvorpå medarbejderne sætter krydser der, hvor de mærker belastningen. Grundprincipperne i ergonomi bliver gennemgået. Det handler om rækkeafstande, vrid, løft og siddende arbejde. I grupper arbejder de også med ’Forebyggelsesblomsten’ – et redskab der hjælper til at sætte rammerne om en systematisk gennemgang af alle aspekter af de problematikker, der opleves på arbejdspladsen – lige fra arbejdsstillinger og redskaber, til vaner og rutiner og organisering af arbejdet. Her bliver der set på vuggestuens indretning, arbejdsteknik, planlægning af arbejdet, hjælpemidler, holdninger og vaner og sidst, men ikke mindst, ’barnet som ressource’.

”Det var så rart, at Cornelia var med på at integrere børneperspektivet i de ergonomiske redskaber, hun havde med og på den måde skræddersy et forløb, der passede lige til os. Det krævede noget arbejde og engagement fra begges side, så dialogen i denne proces har været afgørende.” fortæller Carina Madsen.

Efter første møde med Arbejdsmiljø København arbejder hver stue videre med 1-3 områder, som de sammen med AMK følger op på, på et senere møde. 

Nul-løft-dag

En af de store opgaver i forløbet var at arbejde hen mod en ’nul-løft-dag’. Det vil sige en hel arbejdsdag uden at løfte et barn op fra gulvet. Opgaven havde to formål: At tvinge medarbejderne til at tænke alternativt - hvordan man viser omsorg uden at belaste kroppen og samtidig have fokus på børnenes selvhjulpenhed.

”Det var fantastisk at opleve, hvor meget det gav børnene følelsen af at kunne selv. At vise anerkendelsen mundtligt og sige ”Juhu – du kravlede selv op”. Det gav os virkelig mange a-ha oplevelser”, fortæller Carina Madsen. 

En synlig effekt

Hele forløbet i Børnehuset Sluseholmen, der varer fra september 2016 til juni 2017, havde forskellige ”nedslag” i form af fælles opstart, opfølgning på stuemøder, nul-løft-dag og en fælles opsamling. På deres sidste fællesmøde gennemgår Cornelia de samme belastningsområder, som hun gjorde på opstartsmødet, og der var en synlig forbedring at se.

Før og efter-krydser

Og så var der også en synlig effekt at se hos børnene. 

”Børnene er blevet væsentligt mere selvhjulpne. Det har skabt mere tid, og på den måde er tempoet i vuggestuen også faldet. Vi deler børnene op i mindre grupper i løbet af dagen og giver dem opgaver, de selv kan løse. Det har gjort, at børnene indtager rummet på en anden måde nu”, fortæller Carina.

”Det gode ved dette forløb og dét, at det stadig føles meget nærværende er, at vi havde den samme konsulent hele vejen. Vi lavede en plan, hvor de to perspektiver - ergonomi og pædagogik kunne arbejde sammen, og som vi kunne se os selv og børnene i”, fortæller Carina Madsen. 

Lederens rolle er afgørende

En af de ting Carina Madsen også ser som afgørende for, at de nye redskaber bliver til indarbejdede rutiner i den travle hverdag, er lederens engagement. Det er vigtigt, at man som leder selv tager styring på at få ændret på et opslidende arbejdsmiljø.

”Det er vigtigt, at man som leder kan mærkes. At man driver forandringen og holder fast. Så finder medarbejderne også gejsten, og føler de kan bidrage. Og så holder vi fast sammen. Vi skal have flere nul-løft-dage, og hele tiden sætte nye mål undervejs. Det stopper ikke, selvom Cornelia ikke kommer ud til os længere.” slutter Carina Madsen.  

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet