Header menu

E-læringskursus om indberetning af arbejdsskader

23.01.2020
  • E-læringskursus om indberetning af arbejdsskader
Nu kan I blive endnu bedre til at bruge SafetyNet.

Når en medarbejder kommer til skade eller er ude for en voldsom hændelse i forbindelse med sit arbejde i Københavns Kommune, skal det indberettes som en arbejdsskade via SafetyNet.

Ved at højne kvaliteten af de informationer, der bliver indberettet i SafetyNet, skaber vi større værdi for Københavns Kommune.

Informationerne bliver nemlig brugt til at forbedre arbejdsmiljøet i de enkelte forvaltninger og til at føre statistik over arbejdsulykker, så kommunen kan gøre noget for at forhindre dem i fremtiden.

Derfor har Arbejdsmiljø København i samarbejde med Arbejdsskadesekretariatet produceret et e-læringskursus om, hvordan man bedst muligt indberetter en arbejdsskade i SafetyNet.

Det sker som en del af indsatsen SIKKER – styrket fokus på arbejdsulykker i København Kommune.

Kurset tager ca. 10 minutter og I finder det her i Plan2Learn.

Når kurset er gennemført, kan I udskrive en huskeseddel med de vigtigste informationer fra e-læringen.

 

 

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet