Header menu

To eksempler på psykologisk rådgivning i en corona-tid

13.05.2020
Arbejdsmiljø København tilbyder fortsat rådgivning i denne tid - telefonisk eller online. Læs her om to eksempler på psykologisk rådgivning

Begge eksempler er naturligvis anonymiserede og der er brugt andre navne

Angst for at blive smittet med corona

Karen arbejder i kommunen og har dagligt tæt borgerkontakt. Hun har været ansat i mange år, og elsker sit arbejde og at gøre gode ting for borgerne - herunder at give knus. Covid-19 har haft en voldsom negativ indflydelse på hendes trivsel på arbejde, og hun oplever dårlig samvittighed over for borgerne, fordi hun ikke er den samme glade Karen.

Midt i marts udvikler Karen pludselig en voldsom angst for at blive smittet med corona-virus. På trods af, at hun bliver testet negativ, der stilles relevante hjælpemidler til rådighed og hun oplever god støtte og dialog med sin leder og sine kolleger, så kan hun umiddelbart ikke få kontrol over angsten. Hun bliver derfor tilmeldt et forløb i Tidlig Indsats.

Med to konsultationer - den første over Microsoft Teams, den anden over telefonen, har Karen fået mulighed for at sætte ord på angsten, for bedre at kunne forstå den, og hvad der giver den næring (hende selv, arbejde, medier m.m.). Allerede under første samtale oplever Karen lettelse ved at høre, at hun på mange måder reagerer normalt i en unormal situation, og hun oplever at få værktøjer til at få kontrol over angsten, blandt andet ved hjælp af en åndedrætsøvelse og diverse afledningsteknikker. Samtidig er hun blevet opmærksom på, hvad og hvem der kan støtte hende både på arbejde og derhjemme. Ved anden samtale giver Karen udtryk for at have fået en bedre søvn, og at hun er blevet mere opmærksom på at have fokus på fakta og problemløsning, hvis bekymringerne opstår.

Det skal bemærkes, at Karen ikke har oplevet at have angst før og beskriver selv, at hun har oplevet mange svære ting i livet, som hun har kunnet håndtere.

 

Rådgivning over telefon – ”det blev mere personligt end forventet”

Birgitte kom i forløb i Tidlig Indsats efter corona-nedlukningen og er selv meget ramt af at skulle arbejde hjemmefra. Hun var i starten lidt ærgerlig over, at det skulle foregå på telefon, men fortalte allerede efter første samtale, at hun var virkelig glad og overrasket over, at det havde kunnet være så personligt og at vi i samtalen havde pejlet os ind på nogle grundlæggende mønstre og problematikker, helt uden at kunne se hinanden. Hun følte sig meget hørt og forstået.

I stedet for at bruge et whiteboard som ved normale samtaler, tages der noter og der tegnes psykologiske modeller, mens samtalen foregår, og dem får Birgitte sendt på telefonen bagefter. Modellerne bruger hun aktivt og er forberedt på, hvad der skal tages op fra gang til gang. Birgitte har også fået en model, hun fremadrettet selv kan udfylde og som hjælper hende til ikke at have så ondt i maven over at skulle præstere, når hun arbejder hjemmefra.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet