Header menu

Er I vinterklar?

18.12.2018
Hver vinter er der risiko for faldskader og andre arbejdsulykker på grund af is- og sneglatte forhold.

Det er typisk forstuvninger og knoglebrud, som de ulykkesramte pådrager sig. Det er noget, der koster i fravær for arbejdspladserne - og ikke mindst i svie og smerte for de berørte medarbejdere.

Lav en plan for, hvem der gør hvad næste gang, det bliver isglat, eller når sneen ligger højt. Erfaringen viser, at det betaler sig at være på forkant, fx med hensyn til at planlægge og aftale hvem, der gør hvad, når situationen opstår.

Det handler om:

  • At vide, hvem der fjerner is, gruser, salter og rydder sne, så I kan komme sikkert ind i bygningen, når I møder om morgenen.
  • At planlægge, hvad der er brug for af snerydningsmateriel, salt og grus.
  • At anskaffe udstyr og materialer inden vinteren sætter ind.
  • At I ved, hvem I skal kontakte, hvis der ikke bliver sneryddet mv. i tide. Det gælder også i forhold til cykelstier, fortove og adgangsveje.
  • At der foreligger en beredskabsplan for, hvilke opgaver der skal løses, og hvilke der skal vente, når vejret sætter sine begrænsninger.
  • At biler og cykler er gjort vinterklar. Påse især, at dæk har et godt mønster og ikke er pumpet ’knaldhårdt’.
  • At der ligger aftaler om, hvornår man ikke må cykle på grund af dårligt føre.
  • At bilkørende medarbejdere har været på glatførekursus.
  • At der stilles værnemidler til rådighed, hvor det er relevant - vinterhandsker, vinterstøvler mv.
  • At få ordnet huller i belægningen og få ryddet op, så I ikke går og falder over det, som sneen evt. kommer til at skjule.

Lad os håbe på og arbejde for, at der ikke opstår alvorlige ulykker denne vinter.

Hvis du vil vide mere

På Københavns Kommunes hjemmeside er det også muligt at ’give et praj' om huller i vejen eller cykelstien.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet