Header menu

Find guldet – og behold det!

08.06.2020
Du kan lære en masse om ledelse under Corona, som du kan drage nytte af, når alle igen er på arbejde.

Denne artikel er den anden i rækken skrevet på baggrund af et interview med Arbejdsmiljø København til KEID-ledernyt og er at finde på Københavns Kommunes intranet. Vi bringer den her, så flere har mulighed for at læse den. Læs første interview Nærvær og dialog er vejen frem

Når man i samfundet står over for en fælles fjende, bliver mennesker - for at håndtere den svære situation - mere innovative. Da man under 1. verdenskrig opfandt soyapølsen, menstruationsbindet, dronerne og rustfrit stål, var det ikke for sjov, men fordi man opdagede, at man kunne klare sig bedre i verden med de opfindelser.

Denne metafor kan også overføres til den organisatoriske og ledelsesmæssige kontekst. Under Corona-krisen har mange af nød og i hast organiseret sig og samarbejdet anderledes end de plejer. Der er med andre ord guld at finde.

Energi på ny

Der er nu denne helt unikke, gigantiske mulighed for læring i organisationen. Du skal derfor samle guldet op.  Det giver energi og gejst, og det kan der være god brug for i en tid som denne, hvor mange medarbejdere godt kan føle sig lidt demotiverede efter dette lange seje Corona-træk.

”Det er naturligvis en balancegang. En krise har både skyggesider og muligheder i sig, og begge dele skal man tale om og tage fat i, ellers vil man opleve medarbejdere der med god grund afviser at gå med i legen. Hvis man er fyldt af det, der har været svært og stadig befinder sig i skyggesiden og har behov for først at få talt om det, så kan det virke voldsomt provokerende, hvis man føler sig tvunget ind i solsiden, hvor man skal kigge efter muligheder og potentialer. Det er en hårfin balance, og man skal huske at give plads til begge dele, ” siger Mette Kjærgaard Svendsen (AMK).

To enkle spørgsmål

I SOF har man netop gennemført en workshop om at samle erfaringer ind fra Coronatiden blandt områdelederne og deres 170 medarbejdere. Her valgte man at køre en ”bottom up”-proces og involvere rette aktører i organisationen. Udgangspunktet var at skabe et trygt, åbent og nysgerrigt læringsrum. Der blev stillet to spørgsmål:

Hvad er vi sammen lykkes med, som vi måske ikke troede, vi kunne? Hvad har krisesituationen på forunderlig vis gjort os i stand til?
Hvad har mon gjort det muligt? Hvilke konkrete handlinger fra ledere, kolleger eller andre har hjulpet det på vej? Hvilke værktøjer? Strukturer?

En af de ”guldklumper”, som SOF fandt, var opdagelsen af, at det var en god ide at give medarbejderne mere mulighed for hjemmearbejde. Det har jo vist sig at virke! Som altid er der dog undtagelser. Der er nogle medarbejdere der, det overhovedet ikke fungerer for. Igen er der tale om at spørge ind og undersøge, hvilke medarbejdere der trives med hvad. Og også forholde sig til hvilke typer af opgaver og møder der egner sig til hjemmearbejde og onlinemøder, og hvilke der ikke gør.  

Fra forskningen ved vi, at hjemmearbejde giver mulighed for fordybelse, og at arbejdsro har positive effekter både ift. effektivitet og kreativitet,og det forebygger også psykisk mistrivsel og stress, så der kan være meget vundet her, hvis det bruges fornuftigt.

Hver for sig – sammen!

Et andet eksempel fra workshoppen i SOF er, at der er noget ved deres måde at samarbejde meget tæt på i denne tid, som har positive effekter. Paradoksalt nok er det som om, at i denne tid, hvor man fysisk har været på afstand af hinanden, synes afstanden imellem medarbejderne her at være blevet mindre! Man kan altså vende statsministerens slogan om og få det til at give menig i SOF’s verden: hver for sig – sammen! Tankevækkende.

Gå efter guldet!

Der er mange måder at gribe din jagt efter guldet an på. Generelt kræver det tre ting:

  • At nogle faciliterer den – ledere, konsulenter
  • At alle relevante aktører inddrages. Øjne, ører og hjerner på forskellige områder og niveauer i organisationen. Ledere, medarbejdere, interne samarbejdspartnere og andre nøglepersoner,
  • At der etableres et nysgerrig og åbent læringsrum, hvor alle smider deres forudindtagede holdninger og interesserer og engagerer sig i at lytte, spørge ind og lede efter guldet.

Starter du en proces i din enhed, skal du – ligesom i alle andre processer - være indstillet på at være åben, beslutsom og handlekraftig i forhold til rent faktisk at føre gode forslag og ideer ud i livet. Så det ikke bliver en pseudoproces, men noget som medarbejderne reelt ser afspejlet i hverdagen fremadrettet.  Når hverdagen altså for alvor rykker sammen – i fællesskab.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet