Header menu

Gener ved brug af mundbind

29.01.2021
Bruger du mundbind det meste af arbejdsdagen og hører du til dem, der får gener? Arbejdsmiljø København undersøger hvorfor

Det er en stor forandring for mange at bære mundbind så hyppigt, og det er helt naturligt, at der er irritation forbundet med det. Det begrænser kommunikationen med andre, og man kan også blive irriteret af at have elastikken bag ørene.

Gener på huden

Nogle medarbejdere som bruger mundbind hele dagen, vil også opleve at få gener på huden. Det kan skyldes, at huden holdes mere tillukket end normalt og det kan i sig selv være generende. Nogle få oplever at få rødmen eller kløe og der har derfor været spørgsmål om, hvorvidt der kan være noget ved selve mundbindet, der kan fremkalde allergiske reaktioner. Det er Arbejdsmiljø København i gang med at undersøge.

Undersøgelse af mundbindet

Arbejdsmiljø København varetager kvalitetsvurderingen af de værnemidler, som indkøbes centralt i Københavns Kommune og medvirker desuden i kvalitetsvurderingen, som foretages i forbindelse med de fælleskommunale indkøb i KVIK. En stikprøvekontrol har indtil videre vist, at mundbindene ikke indeholder nikkel, som der har været mistanke om. Derfor er Arbejdsmiljø København nu i gang med at få hasteanalyseret, om mundbindene indeholder- eller frigiver andre allergifremkaldende eller uønskede stoffer.

Vejledning til håndtering af problemer forårsaget af mundbind

Grøn Smiley-sekretariatet, som varetager miljø- og arbejdsmiljøforhold  i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, har i samarbejde med Arbejdsmiljø København udarbejdet en vejledning til håndtering af problemer forårsaget af mundbind. Indtil årsagen til generne er fundet, anbefaler Arbejdsmiljø København medarbejdere at følge vejledningen, der indeholder gode råd til forebyggelse og behandling af hudproblemer i forbindelse med brug af mundbind.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet