Header menu

Helbredsundersøgelse ved natarbejde

08.10.2019
Det foregår i Arbejdsmiljø København og tilmeldingen er åben nu

Som led i Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Wellings ønske om at forbedre forholdene for natarbejdere i Københavns Kommune, bliver alle medarbejdere i nattevagt nu tilbudt en helbredsundersøgelse udført af en læge. Helbredsundersøgelsen foregår i Arbejdsmiljø København.

Helbredsundersøgelsen skal hjælpe med at finde ud af, om natarbejdet påvirker medarbejderens helbred og trivsel. Her vil medarbejderen også få støtte og vejledning til at forebygge gener og helbredsskader.

Hvad undersøger lægen for

Birgitte Zwicky-Hauschild er speciallæge i samfundsmedicin og har bred erfaring med både arbejdsmiljøområdet og helbredsundersøgelser i forbindelse med natarbejde. Hun er fast tilknyttet Københavns Kommunes tilbud om helbredsundersøgelse og sidder i Arbejdsmiljø København.

Birgitte Zwicky-Hauschild

”Når folk kommer ind til mig, undersøger jeg dem for nogle af de følgevirkninger, som man kan se i forhold til natarbejde. Det, vi er særligt opmærksomme på, er blodtrykket, fedt i blodet og lungefunktionen” siger Birgitte.
 

Helbredsundersøgelsen består af to dele

Når man bestiller tid til en helbredsundersøgelse, kommer man til først en samtale på baggrund af et spørgeskema og herefter nogle forskellige målinger - herunder et lille prik i fingeren. Målingerne er frivillige og man kan sagtens tilmelde sig kun til samtalen. Det aftales på selve dagen. 

”Vi ved fra forskningen, at kroppen bliver mere udsat ved natarbejde, og at der kan være en øget risiko for hjerte- karsygdomme, diabetes, mave- tarmproblemer og for kvinder brystkræft. Derfor er det vigtigt at få afklaret, om natarbejdet slider og hvad der kan gøres nu og forebyggende”, siger Birgitte Zwicky-Hauschild.

Tilmelding via Plan2Learn

Alle medarbejdere med natarbejde i Københavns Kommune er velkomne. Man skal afsætte en time til undersøgelsen. Tilmelding aftales med nærmeste leder.

Undersøgelsen finder sted hos Arbejdsmiljø København på:

Enghavevej 82
2450 København NV

Tilmeld jer her

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066

 

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet