Header menu

Hjælp til jeres APV

17.05.2018
På vores nye APV-site har vi styrket fokus på, hvordan APV-arbejdet kan blive mere enkelt, løbende og systematisk

Arbejdspladsvurdering (APV) er et lovkrav for alle arbejdspladser. Kravet er at kunne dokumentere, at I arbejder løbende og systematisk med at bevare og udvikle sikre og sunde arbejdspladser, hvor I trives og ikke slides fysisk og psykisk. Det kan ske ved, at arbejdspladsen hele tiden har fokus på at tænke arbejdsmiljø ind i planlægningen og sørger for at dokumentere, at det sker ved at arbejde med en løbende handlingsplan. Arbejdsmiljøkonsulent Lise Bache siger:

”Vi vil gerne mane den misforståelse i jorden, at APV er noget, man tager frem og kigger på engang imellem. For at skabe sikre og sunde arbejdspladser er det derimod vigtigt, at I har en stærk arbejdsmiljøbevidsthed i dagligdagen og bliver gode til helt naturligt at overveje og vurdere arbejdsmiljøkonsekvenserne af både små og store beslutninger. MED, trio og arbejdsmiljøgruppernes opgave er blandt andet at understøtte den bevidsthed. Derfor ser vi handlingsplanen som et centralt redskab til at sikre systematik i arbejdsmiljøarbejdet”.

Find det nye APV-site her

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet