Header menu

Du er her

Kom til morgenmøde om organisatorisk robusthed

24.03.2017
  • Kom til morgenmøde
Ingen ledige pladser

På grund af stor interesse inviterer Arbejdsmiljø København nu til et ekstra morgenmøde om organisatorisk robusthed på Rådhuset.  

Kampagnen ’BOUNCE 2017 – fælles om robuste forandringer’ blev skudt i gang med et morgenmøde på Københavns Rådhus tirsdag den 21. marts. Den store interesse for emnet gør, at Arbejdsmiljø København afholder endnu et morgenmøde. Denne gang den 20. april 2017.

På morgenmødet bliver du introduceret til begrebet organisatorisk robusthed og Arbejdsmiljø Københavns organisatoriske robusthedsmodel – og det er relevant for alle ledere, medarbejderrepræsentanter og andre interesserede.

Organisatorisk robusthed – en anden måde at tale om robusthed på

I en tid med hyppige forandringer og tilsyneladende modsatrettede krav, bliver løsningen ofte, at medarbejderne må blive mere robuste.

Robuste medarbejdere er således en efterspurgt vare i jobannoncer. Der eksisterer et stort udbud af kurser, hvor man kan træne sin mentale robusthed. Og man kan finde næsten lige så mange artikler og læserbreve, som opponerer mod robusthed som en individualisering af fælles problemstillinger.

Men kan vi tale om robusthed på en mindre individualiserende og mere nyttig måde? Og hvordan kan vi sætte robusthed på dagsordenen, så det styrker vores organisationer og arbejdsfællesskaber?

På morgenmødet vil du blive introduceret til begrebet ’organisatorisk robusthed’ og Arbejdsmiljø Københavns robusthedsmodel. Du vil møde en leder, der har arbejdet med at styrke robustheden i egen organisation. Og så går du fra mødet med værktøjet ’Sæt spot på organisationens robusthed – et værktøj til at kortlægge og styrke jeres fælles robusthed.’

Tilmelding (ingen ledige pladser)

Den 20. april 2017 kl. 8.30-10.00 på Københavns Rådhus, Hovedkassen. 

Der vil være networking, kaffe og croissanter fra kl. 8.00.


Morgenmødet ’Sæt spot på organisationens robusthed’ er en del af arbejdsmiljøkampagnen ’BOUNCE 2017 – fælles om robuste forandringer’.

Kampagnen skal styrke arbejdspladserne i Københavns Kommune i at bevare handlekraft og et sundt arbejdsmiljø i en tid præget af et højt forandringstempo og stor kompleksitet.

Læs mere om arbejdsmiljøkampagnen på www.amk.kk.dk/bounce

 

Menu