Header menu

Konflikthåndtering, der virker – et forløb på skolerne i København

06.09.2021
Arbejdsmiljø København og Børne- og Ungdomsforvaltningen har sammen udviklet Konflikthåndteringsmetoden - den skal nu tages i brug

”Konflikthåndteringsmetoden er et værktøj, som kan bruges til systematisk at kortlægge, forebygge og håndtere konflikter og voldsomme hændelser på arbejdspladsen. Formålet er at minimere konflikter og voldsomme hændelser ved at styrke trivslen for børn og samtidig forebygge belastninger, arbejdsulykker og sygefravær for medarbejderne”, fortæller Line Bøje Stampe, som er organisationspsykolog ved Arbejdsmiljø København.

Metoden blev først taget i brug på specialskolerne i København, men nu skal den også anvendes på folkeskolerne, hvor man har oplevet en stigning i antallet af vold og trusler. 

”I dette skoleår frem mod sommerferien ruller vi Konflikthåndteringsmetoden ud på foreløbig 17 almenskoler og i Københavns Kommunes Fritidsordning (KKFO). Vi er i gang med at oplære lærere og pædagoger i arbejdet med at bruge metoden i praksis”, siger Line Bøje Stampe. 

Specialskolerne viser vejen

Der er gode erfaringer med at bruge Konflikthåndteringsmetoden på specialskolerne. Her oplever medarbejderne, at metoden giver større ensartethed, tydelighed og et fælles sprog for, hvordan konflikter kan håndteres i opløbet. Samtidigt ser metoden ud til også at øge trivsel hos både børn og medarbejdere, give færre voldsomme episoder og færre arbejdsskader. 

Viden møder erfaring 

Det er Børne- og Ungdomsforvaltningen og Arbejdsmiljø København, der i tæt samarbejde har udviklet konflikthåndteringsmetoden. Metoden er udviklet på baggrund af konkrete erfaringer fra de københavnske specialskoler og folkeskoler og viden om, hvad der har effekt inden for pædagogik, læring og arbejdsmiljø. 

Erfaring viser, at stærke arbejdsfællesskaber med en fælles pædagogisk tilgang og håndtering af arbejdsmiljøet er det bedste udgangspunkt for at nedbringe konflikter og voldsomme hændelser. 

Læs mere om Konflikthåndteringsmetoden og se hjælpespørgsmål og gode eksempler

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet