Header menu

Kriterier for psykologforløb i Tidlig Indsats

22.10.2019
Her kan du læse mere om retningslinjerne for psykologforløb i Tidlig Indsats.

Tidlig Indsats er et tilbud for medarbejdere og ledere i Københavns Kommune, som oplever problemstillinger, der påvirker mulighederne for at passe arbejdet.

På grund af stor efterspørgsel på psykologforløb i Tidlig Indsats og for at sikre, at Københavns Kommune anvender ressourcerne bedst muligt, er det aftalt mellem forvaltningerne og Tidlig Indsats, at tilbuddet fremadrettet afgrænses, så det ikke indbefatter*: 

  • Dobbeltforløb, hvor leder både tilmelder medarbejderen Falck og Tidlig Indsats.
  • Opsagte/afskedigede medarbejdere, hvor der ikke er ønske om ledelseskontakt eller potentiale for at bevare tilknytning til arbejdspladsen i opsigelsesperioden. Medarbejderen kan derfor i stedet være hjulpet hos Falck eller anden form for ekstern psykologhjælp, fx via egen læge eller den faglige organisation.
  • Akut krisehjælp, hvor der enten er behov for hjælp samme dag eller i indeværende uge. Her henviser vi til Falck, som har akutberedskab. Falck kan kontaktes hele døgnet på tlf. 70 20 74 10
  • Anonyme henvendelser fra medarbejdere, der omhandler andre forhold end chikane, mobning og/eller konflikt

*Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er ikke omfattet af disse kriterier, da deres forløb i Tidlig Indsats hovedsageligt er finansieret af egen bevilling (SYFO).

Vi vurderer altid, om Tidlig Indsats er det rigtige tilbud for medarbejderen, eller om vedkommende vil være bedre hjulpet andetsteds. I sidstnævnte tilfælde vil psykologen rådgive om relevante muligheder og eventuelt formidle kontakt til sådanne.

Ring til fraværslinjen

De nye kriterier begrænser ikke ledernes og medarbejdernes adgang til Arbejdsmiljø Københavns telefoniske fraværslinje (Tidlig Indsats) på 33 66 57 66. Fra kl. 9-13 er her fortsat mulighed for at få rådgivning/sparring om blandt andet fravær eller andre former for mistrivsel på arbejdspladsen.

Har I spørgsmål, er I velkomne til at ringe til fraværslinjen.

Læs mere om Tidlig Indsats på www.amk.kk.dk/tidligindsats

 

 

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet