Header menu

Kroppen i kerneopgaven

08.12.2016
22 vuggestuer i Københavns Kommune bliver i løbet af 2017 involveret i et nyt treårigt forskningsprojekt, der har til formål at forebygge nedslidning hos daginstitutionspersonale og skabe de bedste forudsætninger for et langt og holdbart arbejdsliv.

Arbejdsmiljø København har taget initiativ til forskningsprojektet på baggrund af de opgaver, som Arbejdsmiljø Københavns ergonomikonsulenter har haft på dagtilbudsområdet igennem årene. Det er særligt arbejdet med børn i alderen 0-3 år, der kan være ergonomisk belastende for medarbejderne. Selve projektet gennemføres i samarbejde med forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og vil tage udgangspunkt i medarbejdernes egen forståelse af nedslidning og forslag til nye arbejdsgange og løsninger. Projektet bliver således gennemført i tæt samarbejde mellem medarbejdere, arbejdsmiljøkonsulenter og forskere.

Medarbejderinvolverende forskning

Rent praktisk skal medarbejderne blandt andet udpege de situationer, de selv oplever, giver størst risiko for fysisk nedslidning. De fysiske arbejdskrav vil blive kortlagt gennem observationer og målinger af medarbejderne i deres daglige arbejde i løbet af det treårige projekt.

Arbejdsmiljøkonsulenter Vibeke Andersen og Cornelia Strøh fra Arbejdsmiljø København ser frem til forskningssamarbejdet, da det giver mulighed for at følge udviklingen på arbejdspladserne og få en forskningsmæssig afdækning af, hvor belastende det kan være at arbejde i en vuggestue.

- I Arbejdsmiljø København har vi mange års erfaring med at sætte indsatser i gang, der bygger på høj grad af medarbejderinvolvering. Men selv om vi ofte får gode tilbagemeldinger på disse indsatser, så ved vi dybest set ikke, om medarbejderne bliver mindre slidte og får færre smerter. Her får vi en helt unik chance for at følge med i, om forløbet rent faktisk gør en forskel derude, siger Vibeke Andersen.

- Jeg ser en stor energi blandt medarbejderne, når det handler om at finde mulige løsninger til at nedbringe de fysiske belastninger, som medarbejderne oplever de har i hverdagen, slutter Cornelia Strøh.

Ergonomi på dagsordenen

Selve udvælgelsen af hvilke institutioner, der skal være med i projektet, sker i første halve år af 2017. Hvis din arbejdsplads brænder for at sætte ergonomi på dagsordenen eller I har spørgsmål til projektet, er I meget velkomne til at kontakte Cornelia Strøh eller Vibeke Andersen fra Arbejdsmiljø København.


Kontakt

  • Arbejdsmiljøkonsulent, ergoterapeut Cornelia Strøh, tlf: 33 66 57 73 eller e-mail: hm67@suf.kk.dk
  • Arbejdsmiljøkonsulent og -underviser, fysioterapeut Vibeke Andersen, tlf: 40 49 33 04 eller e-mail: by5c@suf.kk.dk

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet