Header menu

Målrettet indsats mod stress

14.06.2017
Københavns Kommune udbyder en bred vifte af tilbud med det formål at reducere stress på arbejdspladsen.

Arbejdspladserne i København Kommune får nu del i den allernyeste viden om stress og adgang til velafprøvede redskaber, som kan medvirke til at reducere stress på arbejdspladsen.

Målgruppen for de nye tilbud er ledere, ledelsesteams, MED og medarbejdere i Københavns Kommune.

Tilbuddene giver redskaber til typiske udfordringer, når det handler om at reducere stress:

 • At spotte og tage stress i opløbet hos medarbejderne
 • At skabe en stressforebyggende kultur
 • At afdække og handle på organisatoriske kilder til stress
 • At arbejde strategisk med at forebygge stress i organisationen
 • At skabe en fælles kurs i ledelsesteamet
 • At få en medarbejder godt tilbage efter en stresssygemelding – imens man husker fokus på teamet

Der er to forskellige typer af tilbud i indsatsen:

 • Dels workshops og kurser som alle ledere på tværs af forvaltningerne frit kan tilmelde sig.
 • Dels tilbud der igangsættes af de enkelte forvaltninger som en del af deres mere strategiske indsats på området.

Arbejdsmiljø København er leverandør af alle tilbud.

Kurser og workshops med fri tilmelding på tværs af forvaltninger

Disse tilbud har særligt fokus på ledere og lederteams. Tilmelding kan ske her:

Tilbud igangsat af de enkelte forvaltninger

Forvaltningstilbuddene fokuserer på de problematikker og målgrupper, som de enkelte forvaltninger har vurderet som særligt relevante for deres ansatte, når det handler om at reducere stress på arbejdspladsen. Det har således karakter af en mere strategisk indsats på området. Det kan være:

 • Et kursus af 3 moduler til mellemledere
 • Workshop til MED/Trio
 • Gå hjem-møder til medarbejderne
 • Pilottestning af trivsels-app’en HOWDY eller
 • En mere skræddersyet rådgivningspakke til arbejdspladser med særlige behov

Hjemmeside

Udover kurser og workshops kommer der i løbet af efteråret 2017 en hjemmeside, som formidler en del af de redskaber, som deltagerne på kursustilbuddene får adgang til. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.

Mette Kjærgaard Svendsen

Organisationspsykolog og chefkonsulent
+45 20 29 10 60

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet