Header menu

Når bekymringen for smitte påvirker arbejdsmiljøet

30.03.2020
Er der bekymringer og forvirring om risici og spredning på arbejdspladsen?

Opdateret 24. april 2020

Billeder af hospitaler med borgere med Covid-19, travle og stressede sundhedsmedarbejdere og nye lande, som lukker ned. Mediebilledet kan være med til at skabe utryghed blandt medarbejdere i frontlinjen – jer, der skal behandle og drage omsorg om samfundets svageste.

Utryghed belaster arbejdet

Når utrygheden viser sig på arbejdspladsen, kan det blive et problem for det fællesskab og de rutiner, der sikrer, at arbejdet bliver udført sikkert for både medarbejdere og borgere.

Skræddersyede løsninger til din enhed

Er der utryghed på din enhed? Håndterer I allerede smittede borgere, eller er der bekymring om, når det opstår?

Først og fremmest er det vigtigt, at du som leder, AMR eller tillidsrepræsentant er lydhør overfor de bekymringer, medarbejderne har. Selvom I har organiseret jer godt, kan der opstå enkeltsituationer, hvor instruktion, værnemidler eller rutiner ikke har været tilstrækkelige.

Vi i Arbejdsmiljø København har skræddersyede løsninger til situationen på de københavnske pleje- og døgnenheder:

 • Nye retningslinjer for gravides arbejde
  Se rådene fra Sundhedsstyrelsen til gravide og deres arbejdspladser under Covid-19
 • Har du medarbejdere, der er bekymrede for smitte med Covid-19?
  Hent disse 6 råd og print eller videresend dem til dine medarbejdere (PDF)
 • Hurtigt svar på spørgsmål 
  Har du som leder, TR eller AMR et spørgsmål om håndtering af det psykiske pres ved situationen, så ring og spørg vores hotline, hvor en af vores psykologer sidder klar. Ring på 3366 5766 / tast 1, alle hverdage fra 9-13.
 • Risici for smitte i arbejdsmiljøet 
  Ring til vores hygiejnekonsulent Torben Kristensen på tlf 2612 5757 hverdage kl. 8.30 til 16. Torben kan  være med til at afklare, hvad der skal til for at sikre et sundt arbejdsmiljø – også i denne situation. 
 • Hjælp på ledermøder og møder i Arbejdsmiljøgruppen eller MED-udvalget
  Et team på to af vores konsulenter kan hjælpe jer online med organisatoriske tiltag, der kan lette presset og mindske bekymringen. Ring på 3366 5766 / tast 1, alle hverdage fra 9-13.
 • Hjælp til ængstelige medarbejdere
  Vores psykologer på hotlinen tilbyder direkte hjælp og rådgivning til medarbejdere, som er særligt utrygge, og som har behov for individuelle håndteringsstrategier. Ring på 3366 5766 / tast 1, alle hverdage fra 9-13.
 • Telefonisk møde
  Vores konsulent kan hjælpe jer med at afdække behovet for individuelle forløb, gruppeforløb eller online sparring. Ring på 3366 5766 / tast 1, alle hverdage fra 9-13.
 • Forflytning, arbejdsmiljø og smitte
  I kan få hjælp til hvordan, I sikkert kan forflytte og pleje borgerne under disse særlige vilkår. Se mere her.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet