Header menu

Nærvær og dialog er vejen frem

13.05.2020
Bliv som leder rustet til at tackle dine medarbejderes sikkert meget blandede følelser under Covid-19-situationen

Denne artikel er skrevet på baggrund af et interview med Arbejdsmiljø København til KEID-ledernyt og er at finde på Københavns Kommunes intranet. Vi bringer den her, så flere har mulighed for at læse den.

Covid-19-krisen er ikke et sprint. Det er en maraton. Måske flere maratoner i træk, for vi er ikke i mål endnu - om end vi nærmer os. Det er belastende på mange måder.

Organisationspsykolog Mette Kjærgaard Svendsen fra Arbejdsmiljø København guider dig, så du er rustet til at tackle medarbejdernes sikkert meget blandede følelser. Covid19-krisen kræver også meget af dig i denne næste fase i forhold til at tackle dine medarbejderes måske ophobede frustrationer og udmattelse – eller bekymringer og usikkerhed i nuet og fremtiden. 

Nogle medarbejdere kan under Covid-19 have oplevet at få et tiltrængt pusterum fra hverdagen, hvor de måske endda har fået ordnet haven og malet børneværelset. Andre vil være dybt frustrerede af mange forskellige årsager. Det kan handle om alt lige fra covid-fatigue – altså covid-udmattelse pga. ændrede opgaver, strukturer og rytmer, mv. til at savne de sociale relationer som erstattes af en fremmedgørende skærm. Nogle mangler at føle sig nyttige. Nogle kan være bekymrede, fordi de eller deres ægtefælle er blevet ramt økonomisk, imens andre igen frygter for deres stilling.

”Der er ikke nogen tydelige tegn, som indikerer, hvad den enkelte medarbejder bøvler med, og hvilken form for ledelse der er behov for. Måske den ene virker glad og lettet over at være tilbage, den anden ”slukket og energiforladt” og den tredje ”hektisk og forvirret”, men det er kun via nærvær og dialog, man kan finde frem til, hvad det er udtryk for, og hvad der er brug for, ” siger Mette Kjærgaard Svendsen. Hun fortsætter:

”I denne situation – som i så mange andre – kalder det altså på, at man som leder er tydelig og nærværende – at man er i løbende kontakt med sine medarbejdere, og reagerer på ændringer og reaktioner hos medarbejderne, og handler i tide.”

De vigtige møder – også via Teams

Mette peger på, at det er særligt vigtigt i denne tid at prioritere 1-1 samtalen med medarbejderne. Man kan også gøre det i arbejdsgrupperne. Du kan have fx god gavn af små check-in-møder med teamene hver eller hver anden dag i den første tid, så du kan følge op på, hvad der fylder hos medarbejderne, og tage hånd om de behov, der er til stede, så de kan komme godt tilbage i arbejdstøjet – så opgaveløsning såvel som arbejdsfællesskab kan komme godt op at køre på ny.

Igen træder forskellighederne tydeligt frem. Nogle vil presset være af mere følelsesmæssig karakter. Her er det vigtigt både at anerkende og til en vis grad rumme den enkeltes frustrationer og bekymringer, men samtidig bringe nogle fakta og noget rationalitet ind i samtalen og forsøge at hjælpe medarbejderen videre til et sted, hvor følelserne støjer mindre, og man bliver klar til at trække i arbejdstøjet. Det kan fx handle om at gøre det tydeligt, hvordan smittefaren håndteres, hvad man rent faktisk ved og gør. Men også anerkende, at der er noget, man ikke ved, og hvordan man i så fald imødegår det.

For andre handler det mere om at blive klædt på til opgaven. At få klarhed over, hvad de nye forventninger og rutiner er, og hvor og hvornår man kan hente hjælp, finde svar, koordinere osv. Behovene er forskellige.

Hvordan vi kommer styrket igennem

Forskning viser, at der særligt er tre ting, der kendetegner mennesker, der kommer styrket igennem en krise og undgår stress:

  • De er gode til at fokusere på deres egne styrker, at sætte lys på deres mestring. De er aktører frem for at blive ofre
  • De rækker ud efter andre mennesker, frem for at isolere sig. Her spiller arbejdsfællesskabet en kæmpe rolle
  • De er i stand til at se det store formål med det, der er sket, og få det til at give mening.

I alle tre forhold kan du som chef spille en stor rolle. Det betyder rigtig meget, hvordan du italesætter denne krisetid, hvilke samtaler der sættes i gang og hvad samtalerne ”emmer af" – både mellem leder og medarbejdere og i høj grad imellem medarbejderne – i arbejdsfællesskabet.

”Hvis du kan bevæge samtalerne derhen, hvor du fokuserer på styrkerne og det, som du og I er lykkes med og har indflydelse på. Hvis man bestræber sig på at styrke relationerne og den psykologiske sikkerhed i fællesskabet. Hvis man tydeliggør, hvordan det medarbejderne laver, giver mening og er nyttigt i det store perspektiv, så bidrager du til, at både den enkelte og i arbejdsfællesskabet kommer styrket igennem krisen og du forebygger overbelastning og stress på den lange bane, ”siger Mette Kjærgaard Svendsen.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet