Header menu

Ny hjemmeside giver redskaber til at sætte ind overfor stress

21.01.2019
Alle arbejdspladser i København Kommune får nu redskaber til at forebygge og håndtere de stressudfordringer, der kan fylde i hverdagen.

P.S. – Indsats for Psykisk Sundhed er Københavns Kommunes tværgående, strategiske indsats mod psykisk overbelastning og stress på arbejdspladsen.

På indsatsens nye hjemmeside www.amk.kk.dk/ps har ledere og ledelsesteams samt MED-udvalg, Trio- og arbejdsmiljøgrupper nu adgang til en række konkrete redskaber, som de kan bruge i det lokale arbejde med at forebygge og håndtere stress.

Der er tale om redskaber, som også formidles på de forskellige tilbud, der i øvrigt udbydes til arbejdspladserne som en del af indsatsen.

 

Redskaber til tre typiske udfordringer

Redskaberne på www.amk.kk.dk/ps er inddelt i tre opgaver, som arbejdspladsen typisk står med, når det handler om at forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen:

 • Forebyg stress organisatorisk
  Redskaberne i denne kategori handler om at styrke en veldrevet, professionel organisation med fokus på gode rammer for opgaveløsningen. Det er i sig selv stressforebyggende.
   
 • Opfang stress i tide
  Redskaberne i denne kategori handler om at opfange og handle på psykisk overbelastning og stress i tide. Både i forhold til den enkelte medarbejder og i forhold til teamet/afdelingen.
   
 • Hjælp medarbejderen tilbage
  Redskaberne i denne kategori handler om at understøtte den ledelsesmæssige støtte og omsorg, der kan hjælpe en medarbejder, der er sygemeldt på grund af stress, til at komme tilbage til jobbet – og trives der.

Redskaberne kan downloades og printes, og for udvalgte redskaber er der lavet korte, guidende film. Se eksempel:
 

Dialogkort

Redskaber er udviklet i samarbejde med arbejdspladser i Københavns Kommune

Det, som er særligt ved de redskaber, som arbejdspladserne i Københavns Kommune kan finde på den nye hjemmeside, er, at de er udviklet i et tæt samarbejde mellem Arbejdsmiljø København og arbejdspladser på tværs af Københavns Kommune.

Det betyder, at redskaberne er praksisnære – og et svar på de konkrete behov og ønsker, som de lokale aktører på arbejdspladserne i Københavns Kommune har givet udtryk for, hvis de skal lykkes med forebygge og håndtere psykisk overbelastning og stress på arbejdspladsen.

 

Det finder I også på hjemmesiden

På hjemmesiden www.amk.kk.dk/ps kan arbejdspladser i Københavns Kommune desuden finde:

 • En oversigt over kurser og workshops, der udbydes som en del af P.S. – Indsats for Psykisk Sundhed i Københavns Kommune
 • En introduktion til brætspillet På forkant – et spil om et spil om, hvordan stress opstår, og hvordan det kan forebygges. Spillet er udviklet i et samarbejde med læringsspilvirksomheden Copenhagen Gamelab
 • En beskrivelse af tilbuddet Tidlig Indsats – et tilbud til ledere og medarbejdere i Københavns Kommune ved fravær og mistrivsel
   

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet