Header menu

Ny motivation til medarbejdere

26.11.2020
Anden bølge af Corona kan med hjemmearbejde nærmest ”slukke” nogle medarbejdere. Læs om, hvad du som leder kan gøre

Denne artikel er den femte i rækken skrevet på baggrund af et interview med Arbejdsmiljø København til KEID-ledernyt og er at finde på Københavns Kommunes intranet. Vi bringer den her, så flere har mulighed for at læse den.

Yes! - tænkte nogle medarbejdere ved at blive hjemsendt i marts. Ja til mere nærvær med familien, bedre balance på hjemmefronten og nogle bemærkede også den større mulighed for fordybelse. Foråret var på vej, solen skinnede, og alt spirede grønt. Helligdagene lå drysset ud. Der var en midlertidighed over det. Det gik godt og henad vejen også godt med corona.

Eftersommeren bragte lune dage, men så er det vist også sagt. Pionértiden er forbi. Årstiden er nu en anden. Det lange mørke stræk uden helligdage står foran os.

”Det kan virke uendeligt. For længe har vi savnet for meget af det, der normalt giver os næring i livet. Om det er rejserne, familiefesterne, festivalerne eller de faglige konferencer. Bekymringerne har for nogle stået på for længe. Om det er af sundhedsmæssig, økonomisk eller samfundsmæssig karakter”, siger Mette Kjærgaard Svendsen, organisationspsykolog og chefkonsulent i Arbejdsmiljø København.

Hvor blev gejsten af?

Mange påvirkes psykisk af dette lange stræk. Og desværre på en negativ og belastende måde. Medarbejdere, der i forvejen er psykisk udfordrede, har det måske særlig svært i denne tid. Om det er depressive eller angstprægede tankemønstre, så har netop disse rigtig gode kår i corona-tiden, som er præget af uforudsigelighed, usikkerhed og isolation.

”Selv dem, der ikke er udfordrede i forvejen kan blive det. Her er der risiko for at blive ramt på motivationen. Det, der skaber motivation og engagement, er for mange knyttet til kontakten med kolleger, kunder, borgere og brugere. Til oplevelsen af mening og til at tingene bevæger sig i den rigtige retning. Alt dette er under pres og i nogle tilfælde helt fraværende for tiden”, siger Mette Kjærgaard Svendsen.

Så det kan altså være svært at holde gejsten oppe. Nogle har kæmpet med motivationen et stykke tid, og nogle er måske ved at stå helt af. Mange ledere i Københavns Kommune bøvler i disse dage med netop dette: Hvordan håndterer jeg bedst denne medarbejder, som virker helt slukket. Hun er fagligt superdygtig og meget afholdt af kollegerne, men hendes fremmøde er svingende, og hendes humør og produktivitet er nedadgående. Og hun er desværre ikke den eneste i afdelingen, så jeg frygter for en dominoeffekt. Sådan kunne du måske også tænke.

Det skal du være opmærksom på

Der er krav om, at du skal have tilstrækkelig føling med den enkelte medarbejder, hvilket jo er vanskeligt, når man ikke ses. Der kan være mange forskellige tegn på faldende motivation og fald i produktivitet. Medarbejderen udebliver måske fra Teams-møder eller virker fraværende, svarer ikke på mails, eller leverer ufuldstændigt. Måske er vedkommende vigende i kontakten. Det kan også være helt skjult, uden nogle tydelige tegn, men blot som en vag fornemmelse af at noget har ændret sig.

”Det er vigtigt, at du ikke falder ind i tankerækker som: Han er da vist doven. Eller hun ”snyder” og forsøger at slippe udenom at arbejde. Du skal virkelig forsøge at forholde dig åben, ikke-dømmende og nysgerrig. På hver deres måde kæmper medarbejdere med i denne tid at holde sig på et godt spor, og det er nemmere for nogle end for andre”, siger Mette Kjærgaard Svendsen.

Dialog kan holde medarbejdere på sporet

Du skal derfor sørge for at have nogle gode dialoger med medarbejderne, som gør det nemmere for dem at blive på sporet, bevare fokus på opgaven og se meningen og det store perspektiv i en tid, som vanskeliggør netop dette.

Måske kræver det, at du laver en form for struktur for at du, en koordinator eller andre løbende kommer i kontakt med medarbejderne. Det er også oplagt, at man nu aktivt inddrager medarbejderrepræsentanter i form af Trio, arbejdsmiljøgrupper eller MED for at nå ud til alle og sammen holde kursen og sikre tilhørsforhold og sammenhængskraft i organisationen. Alternativt kan man godt risikere at miste nogle ind i en langvarig sygemelding i denne tid,  nogle af dem man ikke nødvendigvis opdager, medmindre man systematisk bevarer følingen med alle.

Del af et arbejdsfællesskab

Derfor er det vigtigt, at du skaber mulighed for, at alle medarbejdere har en måde, hvor de knytter an til arbejdsfællesskabet. Det kan være via fælles opgaveløsning og formelle møder, eller måske skal der alternativt etableres nogle andre typer af grupperinger, man tjekker ind i af og til. Det handler både om det følelsesmæssige i ikke at stå alene i en isolationstid, men at være en del af en gruppe. Og det handler om at skabe mulighed for sparring, koordinering og videndeling. En del af det foregår ofte via uformelle møder i løbet af en arbejdsdag, som kan være fraværende nu. Man må aktivt overveje, om der skal sættes noget i stedet.

”Det er også vigtigt, at I som chefer rykker tættere sammen i denne tid. Chefer i Københavns Kommune har haft et langt stræk af ekstra arbejde, vanskelige beslutninger og dessiner fra oven, som skulle oversættes og udmøntes i praksis i et højt tempo. Nogle gange uden man selv kunne se meningen eller klogskaben i den overordnede retningslinje eller beslutning. Og alt hvad I foretager jer, har så stor betydning for organisationen, arbejdsfællesskabet og medarbejderne”, siger Mette Kjærgaard Svendsen. Hun fortsætter:

”Derfor skal I rykke sammen for at drøfte de vanskelige dilemmaer og træffe beslutninger, som er kloge og skaber sammenhæng og mening ud i organisationen og på tværs af enhederne og arbejdsfællesskabet. I skal støtte og holde øje med hinanden i forhold til jeres trivsel og balance, og hjælpe hinanden med at holde jer på sporet og bevare gejsten.”

Hvor kan du hente hjælp?

Mange overvejelser, drøftelser og beslutninger kan med fordel flyttes ind i chefgruppen frem for, at du står med det alene. Et sted at starte kan være at drøfte, hvordan ledelsesopgaven påvirkes i tiden, hvordan I sammen vil sætte rammerne for det nye fleksible arbejdsliv, og hvordan i bedst samarbejder og hjælper hinanden i denne tid. Brug eventuelt redskabet Drøftelse af det fleksible arbejdsliv i ledergruppen.

På Arbejdsmiljø Københavns hjemmeside kan du både finde hjælp til at drøfte det fleksible arbejde mellem chef og medarbejder, i teamet og i chefgruppen. Det er svært at spå om fremtiden, men det fleksible arbejdsliv er nok kommet for at blive. Så du kan lige så godt forholde dig til det nu.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet