Header menu

Ny undersøgelse: Hvordan bliver vi bedre til at rekruttere og fastholde medarbejdere?

19.04.2022
Er du nuværende eller tidligere ansat indenfor velfærdsfagene i Københavns Kommune? Så er det vigtigt, du deltager i undersøgelsen.

Arbejder du som lærer, pædagog, socialpædagog, socialrådgiver, social- og sundhedsassistent, sygeplejerske eller sundhedsplejerske i Københavns Kommune? Eller har du tidligere været ansat i Københavns Kommune indenfor velfærdsfagene? Så er det vigtigt, du deltager i undersøgelsen om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. I dag er sidste frist. 

De arbejdspladser i kommunen, der er allermest ramt af udfordringer i forhold til at rekruttere – og også fastholde – gode medarbejdere, er arbejdspladser indenfor velfærdsfagene. Det er de medarbejdere, der løser nogle af kommunens vigtige opgaver på velfærdsområderne.

En ny undersøgelse skal gøre Københavns Kommune klogere på, hvad der skal til for at rekruttere og fastholde medarbejdere. Hvordan bliver vi bedre til det?

Hvad skal undersøgelsen bruges til?  

I spørgeskemaet bliver medarbejderne spurgt til hvorfor, de har valgt Københavns Kommune til som arbejdsplads, og hvorfor man har valgt at blive i Københavns Kommune i mange år. Har man forladt Københavns Kommune som arbejdsplads, bliver man også spurgt til årsagen til det.

Er du stadig ansat i kommunen, bliver du også bedt om at svare på hvorfor, du stadig arbejder i din nuværende stilling, samt om hvad, der kan have betydning for dine overvejelser om at blive i stillingen.

Københavns Kommune vil bruge resultaterne til at pege på forslag til initiativer, der kan bidrage til at håndtere udfordringerne med at rekruttere nye medarbejdere og fastholde nuværende medarbejdere i jobs på de store velfærdsområder.

Sidste frist i dag

Invitationen til spørgeskemaundersøgelsen er landet i din e-Boks. Undersøgelsen er åben for besvarelse i uge 13 til 16, og der er sidste frist for at besvare undersøgelsen den 19. april.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet