Header menu

Nye værktøjer til fraværsarbejdet i Københavns Kommune

13.05.2016
Arbejdsmiljø København har udarbejdet to nye værktøjer til fraværsarbejdet på arbejdspladserne i Københavns Kommune.

’10 + 1 god råd til ledere om at nedsætte højt fravær’ og ’Styr på fraværsopgaven – kryds jer frem til et overblik over jeres fraværsindsats’.
De nye udgivelser bygger på forskning og mange års erfaring med at støtte arbejdspladserne i Københavns Kommune med at forebygge og nedbringe fravær. Særligt Arbejdsmiljø Københavns samarbejde med over 100 arbejdspladser i Task Forcen ved højt sygefravær ligger til grund for de to udgivelser.

Fravær står højt på dagsordnen i Københavns Kommune.

Arbejdsmiljø København har lavet to nye udgivelser, som I kan bruge, når I skal forebygge og nedbringe fraværet på jeres arbejdsplads. 

10 + 1 gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær.

Udgivelsen ’10+ 1 gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær’ er baseret på forskning i sygefravær og Arbejdsmiljø Københavns erfaringer fra samarbejde med over 100 arbejdspladser i Københavns Kommune om at nedbringe højt fravær som en del af kommunens Task Force ved højt sygefravær. Som titlen angiver, har denne udgivelse fokus på arbejdet med at nedbringe et højt fravær. Mange af rådene er imidlertid aktuelle for alle arbejdspladser, som ønsker at forebygge fravær og styrke den lokale fraværsindsats.

 1. Få overblik over fraværet
 2. Vurder fraværet under hensyn til kerneopgaven
 3. Prioriter fraværsopgaven i kalenderen
 4. Tag fat i det problematiske fravær
 5. Tag selv imod sygemeldingerne
 6. Hold samtaler og følg op
 7. Hold tæt kontakt
 8. Kommuniker om fraværsindsatsen
 9. Skab fællesskab om fraværsindsatsen
 10. Søg hjælp når du er i tvivl

+1 Bevar fokus på fravær – hele tiden


Styr på fraværsopgaven
– kryds jer frem til et overblik over jeres fraværsindsats

Spørgsmål, der fylder på mange arbejdspladser, når fravær skal forebygges og nedbringes, er:

 • Hvad er egentlig den konkrete opgave?
 • Hvem har ansvaret for hvad i arbejdet med fravær på arbejdspladsen?
 • Hvor langt er vi som arbejdsplads i vores fraværsindsats?

’STYR PÅ FRAVÆRSOPGAVEN’ er et værktøj, som giver jer:

 • Et samlet overblik over roller og opgaver i fraværsarbejdet
 • Et overblik over, hvad I gør i forvejen på jeres arbejdsplads, og hvor I kunne øge indsatsen.

Efterfølgende skal I selv prioritere, hvor I vil tage fat, og hvad den konkrete opgave består i på jeres arbejdsplads.


Download eller bestil udgivelserne

Download udgivelserne på Arbejdsmiljø Københavns hjemmeside:

10+1 gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær (pdf)

Styr på fraværsopgaven – kryds jer frem til et overblik over jeres fraværsindsats (pdf)

I kan også bestille et antal trykte eksemplarer af udgivelserne. Send en mail til amk@amk.kk.dk eller ring til tlf. 33 66 57 66

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet