Header menu

Nye værktøjer til sygefraværsarbejdet i KK

05.09.2018
Guide og dialogværktøj til ledere og medarbejderrepræsentanters lokale sygefraværsarbejde

Arbejdsmiljø København har sammen med Koncern HR og Den Tværgående Sygefraværsgruppe i Københavns Kommune udviklet to nye værktøjer, som ledere og medarbejderrepræsentanter kan bruge i det lokale sygefraværsarbejde.

Værktøjerne er en del af en samlet pakke af værktøjer og tilbud, der har overskriften Kom i hus med sygefraværsopgaven. Alle værktøjer og tilbud i pakken har det samme formål: At hjælpe jer med at omsætte Københavns Kommunes Sygefraværsstrategi 2020 – bedre fælles forebyggelse og professionalisering til praksis.

Et væsentligt element i Sygefraværsstrategi 2020 er implementering af modellen Huset – 6 elementer i en effektiv sygefraværsindsats, der er udviklet af KL og Forhandlingsfællesskabet, og som Københavns Kommune har bidraget til.

Med Sygefraværsstrategi 2020 tager Københavns Kommune Huset et skridt videre og gør modellen direkte anvendelig i den lokale sygefraværsindsats.

Sygefraværsstrategi 2020 suppleres af forvaltningernes egne sygefraværspolitikker.

Værktøjer og tilbud i pakken Kom i hus med sygefraværsopgaven

Guide: Bliv guidet gennem Sygefraværsstrategi 2020 og Huset

Guiden giver jer en introduktion til modellen Huset samt værktøjer og anbefalinger til, hvordan I kan udvikle og styrke jeres sygefraværsarbejde indenfor hver af de seks byggesten i Huset.:

  • Trivsel, arbejdsmiljø, social kapital og arbejdsfællesskaber
  • Ordentlig statistik
  • Systematiske samtaler
  • Tidlige indsatser
  • Fælles ejerskab
  • Tydelig ledelse

Download guiden

Dialogværktøj: Kryds jer frem til et overblik over jeres sygefraværsarbejde

Dialogværktøjet giver jer et overblik over jeres sygefraværsarbejde og sætter jer direkte i gang med en dialog om de næste skridt, I kan tage for at nedbringe og forebygge sygefravær.

Download dialogværktøjet

Kursuspakke i sygefraværshåndtering

Der er udviklet en kursuspakke med kurser i forskellige aspekter af sygefraværsarbejdet.

Find kursusoversigten

Portal om sygefravær

Der vil blive udviklet en fælles webportal om sygefravær i Københavns Kommune. Hold jer opdaterede og læs mere om Sygefraværsstrategi 2020 – bedre fælles forebyggelse og professionalisering på www.medarbejder.kk.dk

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet