Header menu

Du er her

Populært kursus for ledere

13.01.2016
Københavns Kommune er som resten af den offentlige sektor præget af et hastigt forandringstempo. Forandringerne rummer ofte selvmodsigelser, og lederopgaven bliver til stadighed mere kompleks og fyldt med paradoksale krav. Kurset klæder dig på til det robuste lederskab!

Kurset 'Det robuste lederskab' den 18. marts er afholdt.

 

Målgruppe

Ledere med personaleansvar. Det kan give god mening at møde op som samlet lederteam.

Indhold og form

Måske kan du genkende, at du som leder både skal:

  • Sikre at driften kører fejlfrit og skabe grobund for nytænkning og innovation
  • Forholde dig loyalt over for de politiske beslutninger og forholde dig empatisk til medarbejdernes frustrationer
  • Sikre medarbejdernes trivsel og at organisations mål nås
  • Arbejde under stramme budgetter og højne den faglige kvalitet
  • Sikre en indsats med borgeren i centrum og en dokumentarbar ensartethed i ydelsen

Paradokserne kan være en balancekunst at navigere i og kan føre til handlingslammelse. Din opgave som leder bliver at bevare handlekraften og finde brugbare løsninger, der tilgodeser begge krav.

Robust lederskab handler om at kunne tilpasse sin ledelsesindsats fleksibelt til forskellige opgaver, medarbejdere og situationer og samtidig skabe klarhed og følgeskab i forhold til organisationens retning.

På kurset får du

  • Et ledelsesværktøj, der hjælper dig med at forstå - og skabe handlekraft i - en kompleks organisatorisk virkelighed.
  • Et rum til at arbejde med din egen lederrolle og de paradokser, du oplever i dit lederskab
  • Mulighed for at drøfte paradokserne og de gode greb med andre ledere
  • Mulighed for at arbejde mere dybdegående med din egen lederprofil via det validerede testværktøj MPI: Management of Paradox Indicator (www.mpindicator.dk). MPI er en metode til at teste og evaluere din personlige lederadfærd.

Kurserne udbydes i arbejdsmiljøkampagnen BOUNCE og er gratis
- dog er der en egenbetaling til dækning af testens indkøbspris på 500 kr.

Læs mere om Arbejdsmiljøkampagnen BOUNCE

Menu