Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Psykologer til Arbejdsmiljø København, Tidlig Indsats

18.12.2020
Vi søger 1-2 psykologer, som kan hjælpe med at varetage vores faste kerneopgaver i Tidlig Indsats

Arbejdsmiljø København forventer i 2021 at kunne lancere en ny enhed, som skal yde rådgivning og støtte til medarbejdere i Københavns Kommune, som kan have været udsat for seksuelle krænkelser og sexisme, samt til de involverede arbejdspladser og ledere. 

Da vi forventer, at flere af vores psykologer i Tidlig Indsats skal arbejde med opgaver i den ny enhed, søger vi derfor 1-2 psykologer, som kan hjælpe med at varetage vores faste kerneopgaver i Tidlig Indsats. Vi hører dog også gerne fra dig, som specifikt har erfaringer med at rådgive om seksuel chikane og sexisme.

Tidlig Indsats er ét af de væsentligste tilbud i Københavns Kommunes sygefraværs- og fastholdelsesindsats. Vores nye psykolog skal have lyst til og gerne viden om

at arbejde med ledere og medarbejdere i Københavns Kommune, der har væsentlige udfordringer i arbejdslivet i form af fravær, stress/overbelastning, mistrivsel eller andre problemstillinger, der gør det vanskeligt at fungere optimalt på arbejdspladsen
at arbejde med at skabe udvikling, forandring og afklaring i korterevarende samtaleforløb, hvor du holder fokus på medarbejderens arbejdsliv og samtidig inddrager hele personen

Kan du svare ja til dette, så er det måske dig, vi søger.

Din profil

Du er autoriseret cand.psych. og brænder for at arbejde med fraværs- og fastholdelsesarbejde. Du har et solidt afsæt i klinisk psykologarbejde, samt praktisk erfaring med individuelle samtaler, gerne ud fra en korttidsterapeutisk ramme.

Vi lægger stor vægt på at få inddraget leder og arbejdsplads i håndtering af medarbejderens udfordringer med trivsel i arbejdet. Det er derfor vigtigt at have en god organisationsforståelse, et indgående kendskab til ledelsesopgaven og kunne se værdien af at inddrage leder i samtaleforløbene.

Da mange af vores samtaler det sidste år grundet corona har foregået pr. video eller telefon, ser vi også gerne at du har erfaring med at afholde samtaler virtuelt/online.

Metodisk bevæger vi os primært indenfor det systemisk/narrative, kognitive og eksistentielle område, så den ideelle ansøger har erfaringer indenfor et eller flere af disse områder.

Sidst, men ikke mindst, lægger vi vægt på, om du har viden indenfor følgende områder:

 • arbejdsmiljø, fravær, forebyggelse og fastholdelse
 • sociallovgivning og anden lovgivning på området
 • ledelsessparring/-coaching
 • tværfagligt samarbejde

Vi forventer, at du:

 • kan arbejde selvstændigt og kan forvalte den tillid og det ansvar, som det fordrer
 • har visioner og en god portion ambitioner på egne og vores vegne
 • er opsøgende, udadvendt og god til at skabe kontakt og tillid
 • er teamplayer og vil være med til at bidrage til teamets trivsel og udvikling

Du vil blive en del af et velfungerende psykologteam på i alt 15 psykologer. Herudover er der desuden fem fysioterapeuter ansat i Tidlig Indsats.   

Jobbet hos os giver dig adgang til:

 • udfordrende, selvstændige og alsidige opgaver
 • et professionelt og uhøjtideligt arbejdsmiljø med høje krav til faglighed og kvalitet
 • gode personlige og faglige uddannelses- og udviklingsmuligheder
 • ledelsesmæssig opbakning og støtte i opgaverne
 • en dynamisk og til tider travl arbejdsplads, hvor der samtidig er fokus på balancen mellem familie og arbejdsliv

Den ugentlige arbejdstid vil være 37 timer om ugen. Vi har flextid.

Aflønning og ansættelse sker efter gældende overenskomst. Opstart vil være 1. marts 2021.   

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål vedrørende stillingen, kan du rette henvendelse til leder og psykolog Anne Kirk på 3060 3679, psykologisk konsulent Martin Ejlertzen på 2710 5728 eller psykolog Anita O. Christiansen på 2423 6077.

Vi kan dog ikke træffes i perioden 23. december 2020 til og med 3. januar 2021.

Søg via dette link senest lørdag den 16. januar 2021

Ansættelsessamtaler forventes afviklet sidst i uge 3 samt i uge 4.          

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet