Header menu

Ramt af corona-muren?

01.02.2021
Det, der normalt giver psykisk næring, er med corona nærmest borte. Reaktionerne er mange. Rådene ligeså. Læs om, hvad du som leder kan gøre

Denne artikel er den sjette i rækken, skrevet på baggrund af et interview med Arbejdsmiljø København til KEID-ledernyt og er at finde på Københavns Kommunes intranet. Vi bringer den her, så flere har mulighed for at læse den.

Det er ikke som i foråret, hvor du gik til den med pionerånd. Der var noget nyt og spændende over det. Foråret var på vej. Vi rykkede sammen i bussen og fandt nye måder at arbejde og samarbejde på. Men nu har det stået på så længe, og selvom der stadig er nogle, der trives fint, så er mange også ved at være udsultede. De har ramt corona-muren.

Vi næres på mange måder af at være sammen med andre mennesker – og det gælder selvfølgelig også i arbejdslivet. Og her er Teams for nogle ikke nok. Det fortæller organisationspsykolog og chefkonsulent Mette Kjærgaard Svendsen.

”Vi har hver vores bekymringer og bøvl – det kan være omkring sygdom, økonomi, fremtid. At skulle dele arbejdsplads i hjemmet, hjemme-skolen, de ensformige arbejdsdage. Demotivation og præstationstvivl. Praktikaliteter, som bøvl med at printe – eller noget helt sjette. Og vi har hver vores måde at håndtere det på”, fortæller Mette. Hun tilføjer:

”Vi kan reagere med tavshed, ked-af-det-hed, irritation og vrede – eller ligefrem sorg. Selv de største og tungeste følelser kan være i spil.”

Corona = kontroltab

Vi er så vant til at være i kontrol og handle. Og her gør corona det stik modsatte ved os. Corona er nemlig det ultimative kontroltab.

”Vi skal kunne udholde at være i noget meget intenst ubehageligt uden at gøre noget ved det. Man kalder det negativ formåen. Det er svært for mange af os. Det er sikkert også derfor, at vi prøver at trække så meget læring ud af det, så vi i det mindste bliver klogere af det. Vi har brug for at mærke, at tingene giver mening og bevæger sig fremad. At det hele nytter noget. Men vi er også nødt til at se situationen i øjnene, som den er. Vi bliver nødt til at forstå, at nogle mennesker oplever ensomhed og isolation – også i arbejdslivet – og vide, hvordan vi kan hjælpe til. Og også acceptere, at vi nogle gange ikke kan hjælpe.”

De milde øjne

En ting du kan gøre, er at turde stille din medarbejder spørgsmålet: Hvordan har du det egentligt? Og så lytte grundigt. Og så skal du kigge på den anden med ”milde øjne”.

”Milde øjne betyder med anerkendelse og accept af, at medarbejderen har det, som han/hun har det. Alle har jo brug for at føle sig set – og alle har brug for at blive mødt med oprigtighed. Den gode kontakt er derfor måske mere et spørgsmål om at tale i telefon eller gå en tur sammen og få talt om, hvor medarbejderen er, og hvad du, medarbejderen selv eller andre kan gøre for at hjælpe medarbejderen bedst muligt. Teams er ikke altid den bedste kommunikationskanal her, da du ikke kan få øjenkontakt og ej heller tale ind over hinanden, som vi faktisk ofte gør, når vi er i nær kontakt med hinanden og eksempelvis lytter aktivt.”

Sørg for rytme og rutine

Mette peger på, at rytmer og rutiner er vigtige hjælpemidler for mange i forhold til at komme så godt som muligt igennem tiden. Både af hensyn til produktivitet, motivation og trivsel er det vigtigt at have nogle strukturer, som sikrer, at man får afgrænset arbejdsdagen på en måde, så det hele ikke flyder. Man skal holde sine pauser. Komme ud. Bevæge sig. Få talt med nogen. Det er de små daglige handlinger, hvor vi mærker, vi gør en forskel, eller hvor vi er i reel kontakt med nogen, som er med til at skabe mening i denne tid. Og det er afgørende lige nu, mener hun.

”Hvad enten en medarbejder har lyst til at tude i en pude, gå lange ture med en kollega, gemme sig væk – så skal der først og fremmest lyttes med store ører. Det gælder i øvrigt også i forhold til dig selv. Gør brug af de nyetablerede chef-buddies, og få vendt de corona-udfordringer, du har. Og overvej, hvordan dine medarbejdere kan have glæde af at gøre præcis det samme som dig. Det vil gøre godt for alle”, slutter Mette.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet