Header menu

Sådan kommer I op på hesten igen

10.06.2020
Er du god til at spotte en demotiveret medarbejder? Og kan du give dine medarbejdere fornyet energi til nok en tur i Corona-land?

Denne artikel er den tredje i rækken skrevet på baggrund af et interview med Arbejdsmiljø København til KEID-ledernyt og er at finde på Københavns Kommunes intranet. Vi bringer den her, så flere har mulighed for at læse den.

Manglende feedback, mistede rutiner, manglende dækning af sociale behov. Årsagerne til demotivation hos nogle medarbejdere er mange. Og helt legitime.

”VI er forskellige som mennesker, og derfor reagerer vi også forskelligt på de udfordringer, vi møder på vores vej. Det er vigtigt at tænke på, at vi aldrig har prøvet at blive ramt af en pandemi før – men vid, at det går over igen! Indlysende ja, men ikke desto mindre det fundament vi skal forsøge at finde tilbage til, hvis demotivationen rammer os,” siger chefkonsulent Lasse Rønnoe, Arbejdsmiljø København (AMK).

Ohh kaffen med kollegerne

Der kan være medarbejdere, der pludselig bliver demotiverede, fordi de ganske enkelt ikke orker at arbejde hjemmefra længere. De 10 meter fra soveværelset til computeren og tilbage igen bliver for ensformige og alt for rutineprægede.

For paradoksalt nok betyder cykelturen til og fra arbejde, turen til kantinen med kollegerne, duften af kaffen ved kaffemaskinen og snakken hen over skrivebordene langt mere for nogle medarbejdere. Og går den fløjten, ja så daler motivationen kraftigt. Men det kan være svært for en medarbejder at indrømme.

”Nogle medarbejdere, der fx er high performere, kan støde ind ikke at have noget at lave, og det kan ramme hårdt, netop fordi de er vant til at blive anerkendt som high performere. Det kan give en følelse af skam. Og sådan en medarbejder kan være svær at fange ind igen, ” siger Lasse Rønnoe.

Han peger på, at et tegn på demotivation hos medarbejdere kan være usikkerhed, tendens til at være opfarende og fordømmende, manglende humør mv. Noget, som medarbejderne kan hjælpes med til at komme over.

Den vigtige Corona-dynamik

Selv om Corona så at sige kan have rykket noget i din enheds ”positioner”, er der nogle gode redskaber til, hvordan du så at sige kan få medarbejderne op på hesten igen: du kan lave en tidslinje, som angiver de begivenheder, der er i enheden af faglig karakter. Og så markere succeser.

Den skal bogstavelig talt vise medarbejderne, at der er en vej ud af Corona-tiden. Du kan evt. inddrage medarbejderne med at udarbejde den, og I kan indlægge nogle faglige ”snapse”, som kan minde medarbejderne om, at de er en del af et større fagligt fællesskab – eller du kan sågar lave nogle deciderede webinarer, som også har til formål at styrke fællesskabet.

I forhold til den enkelte medarbejder kan du kaste lys på den enkeltes præstationer, som kan give medarbejderen lyst til og blod på tanden til mere.  En god og regelmæssig 1:1 med dine medarbejdere giver det bedste grundlag for at sikre, at selv om Corona er kommet for at blive, vil arbejdsglæden bestå. Selv med bump på vejen.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet