Header menu

Sikker på jobbet med indsatsstyrke

08.10.2019
Særlig indsatsstyrke skal hjælpe arbejdspladser, der vil forebygge arbejdsulykker.

Københavns Kommune har, som led i den flerårige indsats for at forebygge og reducere antallet af arbejdsulykker i kommunen, oprettet en særlig indsatsstyrke ved Arbejdsmiljø København. Her kan arbejdspladser frit rekvirere hjælp og konsulentbistand til forebyggelse af ulykker.  I 2019 er der foreløbig afsat midler til, at syv arbejdspladser kan få besøg af indsatsstyrken.

Alle arbejdspladser kan søge om bistand fra puljen. Tilbuddet er særligt udviklet til forebyggelse af voldsulykker, men I kan rekvirere hjælp til det forebyggende arbejde indenfor alle ulykkestyper. Har I for eksempel haft en eller flere konkrete arbejdsulykker eller episoder på jeres arbejdsplads, ønsker I inspiration til det forebyggende arbejde, er der resultater i trivselsundersøgelsen, der giver anledning til bekymring eller vil I bare vide om det, I allerede gør, er godt nok, kan I søge om at få indsatstyrken på besøg.

Ved at benytte tilbuddet får I:

  • Et eksternt blik på jeres fysiske indretning, organisering, kultur, politikker og systematik. Herunder risiko for potentielle arbejdsulykker
  • Et konkret tjek der er klaret på en dags besøg, hvor to konsulenter fra AMK vil gennemgå jeres arbejdsplads.
  • Mundtlige anbefalinger til hvad der kan gøres ved problemerne

Søg om tilbuddet

Ønsker I at søge om tilbuddet – eller har brug for flere oplysninger – kan I kontakte:

Lise Bache, arbejdsmiljøkonsulent, mobil 6037 7382, e-mail: eh83@kk.dk og
Cornelia Strøh, arbejdsmiljøkonsulent, mobil 2337 3877, e-mail: hm67@kk.dk

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet