Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Strategisk indsats mod stress i Københavns Kommune

18.12.2018
Nye kurser i 2019

P.S. – Indsats for Psykisk Sundhed i Københavns Kommune er en bred pakke af kurser og tilbud, der giver arbejdspladserne adgang til den nyeste viden om stress og redskaber til at håndtere typiske udfordringer, når det handler om at forebygge og håndtere psykisk overbelastning og stress på arbejdspladsen.

Som en del af indsatsen udbydes også i 2019 en række datosatte kurser, som er åbne for tilmelding på tværs af forvaltningerne i Københavns kommune.

Målgruppen for de åbne kurser er ledere og arbejdsmiljøgrupper.

Udover de åbne tilbud på tværs af forvaltningerne i Københavns Kommune kan de enkelte forvaltninger igangsætte en række tilbud til arbejdspladserne. Det sker efter aftale med Arbejdsmiljø København.

Forvaltningerne kommunikerer selv om de forvaltningsrettede tilbud via egne kanaler. Læs mere på www.amk.kk.dk/ps

Tilbud 2019 – åbne for tilmelding på tværs af forvaltninger

 

Skab klarhed og handlekraft
 - Ledelse der forebygger stress hos medarbejderne og dig selv

Målgruppe: Ledere med personaleansvar

På kurset bliver du opdateret på den nyeste viden om stress. Du får præsenteret velafprøvede og nyttige redskaber. Og du får mulighed for at drøfte og dele erfaringer med lederkolleger, som også dagligt står med lignende udfordringer. På kurset får du redskaber til at:

 • Lede på en måde, som forebygger stress – Ledelsestrekanten
 • Opfange stress i opløbet hos medarbejderne – Trivselstrappen, Medarbejderlandskabet og Samtalediamanten
 • Skabe en stressforebyggende kultur – Kulturtrekanten
 • Forvalte din egen lederrolle på en måde, som forebygger stress hos dig selv – Lede opad, Klog planlægning og Balance mellem præstation og restitution

Der afholdes to kurser henholdsvis:

 • Den 19. februar 2019 kl. 9.00-15.30
 • Den 2. april 2019 kl. 9.00-15.30

Gå til tilmelding i Plan2learn

Skab gode landinger
 - Ledelse der hjælper medarbejdere tilbage efter stress

Målgruppe: Ledere med personaleansvar

På kurset bliver du opdateret på den nyeste viden om stress. Du får præsenteret velafprøvede og nyttige redskaber. Og du får mulighed for at drøfte og dele erfaringer med lederkolleger, som også dagligt står med lignende udfordringer.  På kurset får du redskaber til at:

 • Få overblik over dine opgaver i fraværsforløbet – Ledelsens 4 hovedopgaver og Fraværshåndtering 1-5-14
 • Lede på en måde, som nedtrapper stress og baner vej for tilbagevenden – Trivselstrappen
 • Gøre sygefraværssamtalen til et springbræt – Samtalediamanten
 • Lave holdbare og realistiske tilbagevendelsesplaner – Prioritering af arbejdsopgaver og Tidsplan
 • Forvalte arbejdspladsens rummelighed og balancere hensynet til den enkelte og kollegagruppen – Særordninger på arbejdspladsen: Rød-gul-grøn

Kurset afholdes den 7. marts 2019 kl. 9.00-12.00

Gå til tilmelding i Plan2learn

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse
 - Styrk arbejdsmiljøgruppens kompetence til at forebygge stress i organisationen

Målgruppe: Ledere og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgruppen

Denne nye 7,5 timers supplerende arbejdsmiljøuddannelse sætter fokus på, hvordan I som arbejdsmiljøgruppe sammen kan arbejde med at reducere stress gennem organisatoriske tiltag.

Det er en mere grundig gennemgang af arbejdsmiljøgruppens opgaver og redskaber i den forbindelse. Kurset er en supplerende arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljørepræsentant og leder.

Der afholdes to kurser henholdsvis:

 • Den 13. februar kl. 8.30-16.00
 • Den 6. maj kl. 8.30-16.00

Gå til tilmelding i Plan2learn

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet