Header menu

Styrket fokus på arbejdsulykker

28.09.2017
Så er Budget 18 lagt, og politikerne vedtog et styrket fokus på arbejdsulykker i Københavns Kommune.

Det betyder, at Københavns Kommune, gennem en langsigtet indsats, forpligter sig til at nedbringe antallet af arbejdsulykker frem mod 2022. Indsatsen vil især have fokus på at reducere de alvorligste arbejdsulykker og at forebygge på områder med mange ulykker.

En del af 2020-planen

Det styrkede fokus på arbejdsulykker i Københavns Kommune går i tråd med den nationale strategi for arbejdsmiljøindsatsen fra 2011, som er gældende frem til 2020. Strategien har som målsætning at skabe et godt arbejdsmiljø, der bidrager til at øge medarbejdernes sikkerhed og sundhed og er med til at sikre, at medarbejderne får et langt arbejdsliv med mindst muligt sygefravær. Strategiens mål i forhold til arbejdsulykker er, at antallet af alvorlige arbejdsulykker skal nedbringes med 25 procent inden 2020.

”Der er fokus på forebyggelse i Københavns Kommune, og indsatsen her skal supplere de mange igangværende tiltag i forvaltningerne. Vi får nu en fælles ambition om at reducere antallet af ulykker med fravær, og det kan være med til at løfte forebyggelsen yderligere.” siger rådgivningschef Jan Heiberg Johansen fra Arbejdsmiljø København.

Alle forvaltninger i KK er med

Det styrkede fokus indebærer, at der er fastsat en fælles ambition for at reducere ulykker. Ambitionen skal indfries via en række initiativer. Blandt andet skal de enkelte forvaltninger prioritere forebyggelsen af arbejdsulykker med udgangspunkt i en række enkle principper:

A. Vi prioriterer sikkerhed og forebyggelse af arbejdsulykker i hele organisationen

B. Vi arbejder med at styrke vores sikkerhedskultur for at styrke arbejdsmiljøet og reducere de store omkostninger ved ulykker

C. Vi ved, at enhver arbejdsulykke kan forebygges, hvis vi lærer af vores erfaringer

D. Vi spreder eksemplerne på det særligt gode arbejdsmiljø- og forebyggelsesarbejde for at give energi og momentum til forebyggelsen af arbejdsulykker – også på tværs af forvaltningerne

”Mange har formået at bringe antallet af ulykker ned. Vi håber på, at de gode ideer og fortællinger her fra kan være med til at inspirere den nye, tværgående indsats.” slutter Jan Heiberg Johansen.

Næste skridt

Indsatsen går i gang fra 2018, og næste skridt er, at der bliver nedsat en særlig task force i Arbejdsmiljø København til at inspirere til målrettede forebyggelsestiltag i dialog med forvaltningerne og baseret på analyser af arbejdsulykkerne. Der skal også oprettes et strategisk netværk på tværs af forvaltningerne, som skal sikre videndeling om best practice på forebyggelse på særlige områder af tværgående relevans.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet