Header menu

Styrket fokus på arbejdsulykker

14.03.2019
Under overskriften ”Sikker” er startskuddet gået i gang til en flerårig indsats for at forebygge arbejdsulykker i Københavns Kommune.

Indsatsen blev vedtaget i Budget ’18 og målet er, gennem en aktiv forebyggende indsats, at nedbringe de direkte og indirekte omkostninger til arbejdsulykker.

De første pilotprojekter blev gennemført i 2018:

  • I Den Sociale Hjemmepleje i SOF blev der arbejdet med forebyggelse af cykelulykker.
  • I BUF fik medarbejdere i gårdmandskorpset indkøbt hjælpemidler til at nedsætte risikoen for arbejdsskader og kom på kursus i blandt andet maskinsikkerhed.
  • Og medarbejdere på arbejdspladser SOF med mange arbejdsulykker på grund af vold, fik tilbudt kurser i psykisk førstehjælp for at kunne forebygge og håndtere voldsomme episoder.

Indsatsen administreres i Arbejdsmiljø København, men underbygges af et fagligt netværk af repræsentanter fra alle forvaltninger i kommunen, som diskuterer hvilke konkrete initiativer og kampagner, der skal sættes i gang, hvis målet om en nedsættelse af arbejdsulykker skal kunne opnås.

Aktiviteter i 2019

HR-kredsen har godkendt det faglige netværks indstilling om aktiviteter i 2019 og blandt de mange ting, som sættes i gang i år er:

 - Forebyggelse af arbejdsulykker blandt nyuddannede og nyansatte.  

Arbejdsulykker blandt medarbejdere med under 1 års anciennitet udgør ca. halvdelen af samtlige ulykker i kommunen. En succesrig indsats for at forebygge antallet af ulykker i denne gruppe vil således være af afgørende betydning for, at målet med indsatsen kan opfyldes. Der iværksættes derfor en informations- og oplysningskampagne, som skal styrke ulykkesforebyggelsen blandt nyuddannede og nyansatte i alle kommunens forvaltninger. Indsatsen indebærer bl.a., at der udvikles hjælpepakker og informationsmateriale til f.eks. Lokal Med, trioer og ledere. Samtidig afholdes workshops i alle forvaltninger, hvor konkrete initiativer og indsatser - tilpasset de enkelte forvaltningers behov og særlige problemstillinger - kan diskuteres og planlægges.

 - Indsatsstyrke (udrykningshold) til arbejdspladser med behov for hjælp til ulykkesforebyggelse. 

Som et tilbud til arbejdspladser med særlige problemer med arbejdsulykker oprettes en særlig indsatsstyrke ved AMK. Her kan arbejdspladserne rekvirere hurtig hjælp og konsulentbistand til forebyggelse af alle typer af arbejdsulykker. I 2019 er der foreløbigt afsat en pulje på 156 konsulenttimer til indsatsen.

Nærmere oplysninger om disse to initiativer – og de andre planlagte aktiviteter i 2019 – vil i de kommende måneder i blive bragt i Arbejdsmiljøbrevet og på AMK’s hjemmeside.

For yderligere Information, er I meget velkomne til at kontakte projektleder Nils Fallentin fra Arbejdsmiljø København på GZ5W@kk.dk.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet