Header menu

Du er her

Sundhedskompas: Sundhedstjek og gratis tilbud til medarbejdere i SUF

01.04.2016
Medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der har en pension i Pensam, har fra 1. april 2016 mulighed for at få et gratis sundhedstjek via ’Sundhedskompas’.

’Sundhedskompas’ giver også adgang til en række gratis tilbud til medarbejderne. Københavns Kommunes egne tilbud, fx i SYFO, er centrale i Sundhedskompas.

FOA-faggrupperne bruger i langt mindre grad end andre faggrupper de eksisterende sundhedstilbud, som deres arbejdsplads, kommunen, patientforeninger mv. stiller til rådighed. Og det er paradoksalt, fordi netop FOA-medarbejdere er udsatte på deres sundhed, har et hårdt fysisk arbejde og gennemsnitligt trækker sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet end andre faggrupper. Samtidig er de yderst motiverede for at gøre noget godt for deres sundhed. En rapport fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at mellem 60-80 % af FOA-faggrupperne gerne vil stoppe med at ryge, tabe sig, spise sundere og være mere fysisk aktive.

Det er grunden til, at Pensam og FOA har udviklet ’Sundhedskompas’, som nu stilles til rådighed for medarbejdere med en Pensam-pension i Sundheds- og Omsorgforvaltningen. Formålet med Sundhedskompas er, at medarbejderne får en status på egen sundhed og får nem adgang til en række udvalgte, gratis sundhedstilbud.

Sundhedskompas – kort fortalt

Sundhedskompas er et tilbud til medarbejdere i SUF, som har deres pension hos Pensam. Det vil sige ansatte, som er ansat på en FOA-overenskomst – typisk social- og sundhedspersonale samt køkken- og rengøringspersonale.

Med Sundhedskompas får medarbejderne via en test på nettet en status på egen sundhed og nem adgang til en række udvalgte, gratis sundhedstilbud.

Tilbuddet er gratis, frivilligt og anonymt.

Læs mere om Sundhedskompas, og find testen på www.sundhedskompas.sundhedsdoktor.dk

Sundhedskompas gør det let at handle

Som en del af Sundhedskompas kan SUF-medarbejderne i målgruppen udfylde en sundhedstest på hjemmesiden www.sundhedskompas.sundhedsdoktor.dk. Testen består af ca. 20 spørgsmål. Efter at have udfyldt testen får man med det samme en melding på eget sundhedsniveau indenfor tre områder: Livsstil, muskler og led og mental sundhed. Man får enten en grøn, gul eller rød profil på hvert af de tre områder. Man får desuden de tre vigtigste anbefalinger til, hvordan man kan gøre noget godt for sin sundhed. Og Sundhedskompas gør det let at handle på anbefalingerne, for til hver af de tre anbefalinger er knyttet forskellige tilbud, man kan benytte sig af. Det kan fx være tilbud om et målrettet forløb hos en fysioterapeut, samtaler med en psykolog eller rådgivning om et rygestop. Københavns Kommunes egne tilbud, fx i SYFO, er centrale i Sundhedskompas.

Røde profiler får tilbudt en tovholder hos Pensam

Hvis man får en rød profil – dvs. har særlige udfordringer – på et af de tre områder ’livsstil’, ’muskler og led’ eller ’mental sundhed’, får man desuden tilbud om en gratis tovholder i Pensam. Hvis man siger ja til det, ringer tovholderen, der er uddannet socialrådgiver, medarbejderen op. Tovholderen går i dialog med medarbejderen om, hvilke udfordringer vedkommende oplever, og tovholderen byder ind med sin viden om gratis tilbud, som medarbejderen kan benytte. Dialogen foregår telefonisk i løbet af dagtimerne. Tovholderen kan følge medarbejderen i op til et år.

Spørg online  – og få svar indenfor 48 timer

På hjemmesiden for Sundhedskompas kan medarbejderen også få svar på spørgsmål fra et ekspertpanel. Panelet består af en læge, psykolog, socialrådgiver og en kost og træningsvejleder. Medarbejderen får svar på sit spørgsmål per mail indenfor 48 timer.

SUF bakker op om Sundhedskompas

Et offentligt-privat samarbejde mellem FOA, Pensam, Arbejdsmiljø København, Sundhedsdoktor.dk og Syddansk universitet understøtter udbredelsen af Sundhedskompas.

SUF bakker også op om Sundhedskompas ved, at den lokale arbejdsplads stiller rammer til rådighed for, at medarbejdere med en Pensam-pension kan udfylde sundhedstesten i arbejdstiden, hvis man ønsker det.

Lokale FOA-tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter uddannes som navigatører i Sundhedskompas. Deres opgave er at informere kollegerne om Sundhedskompas, at afholde lokale aktiviteter, hvor man har mulighed for at udfylde testen og at stå til rådighed ved spørgsmål fra kollegaerne.

Sundheds- og Omsorgsborgmester Ninna Thomsen har sat som mål:

  • At 2.000 medarbejdere i SUF ud af 6600 medarbejdere med en pension i Pensam har anvendt Sundhedskompasset indenfor det første år.
  • At der ved gentagelse af testen sker en positiv udvikling i deltagernes sundhedsprofil

Menu