Header menu

Tilbud til gravide i Københavns Kommune

15.06.2017
Sygefravær under graviditet er højt i Danmark og det er også for højt.

Der kan for mange gravide opstå bekymringer og utryghed i forhold til arbejdsbelastninger og hvilken risiko, det kan medføre for graviditeten. Bekymringer, der kan føre til sygemelding. Derfor introducerer Arbejdsmiljø København nu et tilbud til gravide medarbejdere i Københavns Kommune under overskriften: Bedre trivsel og mindre fravær. Her går vi ind og kigger på arbejdsfunktioner og arbejdsstillinger i forhold til graviditetsproblematikker. 

Bedre trivsel og mindre fravær

Formålet er at skabe et bedre graviditetsforløb, forbedre trivsel og arbejdsmiljø og dermed undgå unødvendige og ofte langvarige sygemeldinger som dels udgør et problem for arbejdspladsen, dels betyder at de gravide mister den daglige kontakt med kollegaer og arbejde og kan få vanskeligheder ved at vende tilbage til jobbet efter barsel.

Specialiseret rådgivning

Tilbuddet fra Arbejdsmiljø København er en udvidelse af de eksisterende tilbud indenfor Tidlig Indsats. Den gravide medarbejder får her mulighed for specialiseret rådgivning om graviditetsrelaterede udfordringer og fysioterapeutisk støtte, samt en kobling tilbage til arbejdspladsen som sikrer den bedst mulige tilpasning af arbejdsopgaver til den gravides ressourcer.

Tilbuddet skal ses som et supplement til den gravides normale kontakt til sundhedssektoren gennem egen læge og jordemoder. Det er således ikke tænkt som en erstatning eller en ”lappeløsning”, men derimod som en ekstra indsats, der ved at fokusere på arbejdet og arbejdspladsen kan øge trivsel og velbefindende og sikre et positivt graviditetsforløb.

Tilmelding

Tilmelding foregår efter procedurerne i Tidlig Indsats. Lederne kan her henvise gravide til det nye tilbud, som inkluderer op til fem individuelle konsultationer med fysioterapeuter med særlig faglig viden om gravide og håndtering af graviditetsrelaterede udfordringer.

Tilbuddet starter i første omgang som en forsøgsordning og der er i 2017 afsat ressourcer til at gennemføre op til 40 forløb.

Tilmelding af en medarbejder

Læs mere om Tidlig Indsats

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet