Header menu

Træning i samtale om fravær

28.09.2017
På kurset ’Find balancen mellem empati og handlekraft’ bliver ledere i kommunen trænet i den svære fraværssamtale.

Nogle fraværsforløb på arbejdspladsen kan være vanskelige at stå i som leder. Mange ledere oplever at blive i tvivl om, hvordan de kan gribe samtalen med en medarbejder om fravær an. Hvordan skal man tage vare på hensynet til den pågældende medarbejder, kollegerne og kerneopgaven på én gang?

Arbejdsmiljø Københavns kursus ’Find balancen mellem empati og handlekraft – om at håndtere vanskelige fraværsforløb’ tager udgangspunkt i de problemstillinger, deltagerne står med lige nu og giver lederne mulighed for at finde nye veje ind i en nært forestående samtale. Lederne får konkrete redskaber til, hvordan man finder balancen mellem både empati og handlekraft.

Lasse Rønnoe er chefkonsulent i Arbejdsmiljø København og har undervist på kurset gennem flere år. Et hyppigt tilbagevendende tema er problematikken omkring en medarbejder, der er begyndt at ændre adfærd efter mange års god tjeneste. Manglende engagement, svingende opgaveløsning og tiltagende fravær:

”Vi oplever ofte, at lederen føler, at hun står meget alene i dilemmaet mellem at udvise forståelse for medarbejderens situation og samtidig være nødsaget til at handle på et for højt fravær. Så det gælder om at holde tungen lige i munden og holde en samtale, som rent faktisk skaber mulighed for en ændring af situationen, så den bliver holdbar for den enkelte, for lederen og for arbejdspladsen. Og den samtale har lederne brug for hjælp til.” siger Lasse.

Du er ikke alene og der er noget du kan gøre

Oplevelsen af at tøve, vente, bokse med overvejelserne selv, er ting, som denne kursusdag tager fat på. I løbet af dagen præsenteres redskaber og modeller og der sættes dialoger i gang om præcis dette. Og der arbejdes med at undersøge samtalen og de forskellige perspektiver, der er i den. Hvordan ser det ud i forhold til afdelingens kerneopgave, i forhold til kollegerne og medarbejderen.

”Med disse metoder giver vi tid og plads til at få kigget på de perspektiver, der ikke er lederens eget. Øvelsen giver lederen mulighed for – i et kort øjeblik – at stille sig udenfor dilemmaet og gennem dette at få øje på nye veje og komme ud af handlingslammelsen”, fortæller Lasse.

Mod på opgaven

Målet med dagen er at styrke handlekraften. Dette sker også gennem erfaringsudveksling med andre ledere i lignende situationer. De gode greb bliver fundet og følelsen af at stå alene med problemet bliver mindre.

”Vi oplever både på selve kurset og også på de tilbagemeldinger vi får, at lederne er utroligt glade for at kunne dele de her ting. De får mod på opgaven og går derfra med konkrete redskaber, der kan bruges, når den svære fraværssamtale skal tages.” slutter Lasse Rønnoe.

Tilmelding

Kurset er gratis at deltage i og der er ledige pladser på de to kommende kurser i november. Læs mere og tilmeld jer her.

Vi har også kurser om fravær og trivsel for Trio’er, der ønsker at blive endnu bedre til at arbejde med fravær og fastholdelse, både for den enkelte medarbejder og for kollegagruppen. Læs mere og tilmeld jer her.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet