Header menu

Trivselsundersøgelsen 2019 – sæt kryds

18.09.2018
Få de vigtigste datoer samt information om støtte til arbejdet før, under og efter trivselsundersøgelsen her

Den 20. februar 2019 udsendes spørgeskemaerne til Københavns Kommunes trivselsundersøgelse. Det er 6. gang der bliver spurgt til tilfredshed, trivsel og forhold i arbejdsmiljøet. 

 

TU19 - datoer    

  • 20. februar 2019: Alle medarbejdere i Københavns Kommune modtager spørgeskemaet. Enten via mail, et log-in brev (hvis man har adgang til computer, men ingen mailadresse), eller arbejdspladsen modtager skemaer i papirform, som uddeles til medarbejderne. 
  • 12. marts 2019: Frist for besvarelse af spørgeskemaerne.  
  • 2. april 2019: Lederen kan trække den endelige rapport til arbejdspladsen.

 

Gå-hjem-møder

Arbejdsmiljø København afholder to typer af gå-hjem-møder om trivselsundersøgelsen:

  • Vær parat har fokus på lanceringen af undersøgelsen
  • Fra rapport til handling har fokus på opfølgningen.   

Vær parat

Gå-hjem-mødet afholdes før selve trivselsundersøgelsen gennemføres. Her vil vi sætte fokus på, hvad I kan gøre for, at trivselsundersøgelsen kommer godt fra land hos jer. Vi kommer blandt andet ind på, hvordan I sikrer jer en høj svarprocent. Derudover vil Arbejdsmiljø København præsentere værktøjer, som I kan bruge i jeres lokale arbejde med trivselsundersøgelsen.  

Fra rapport til handling

Dette gå-hjem-møde handler om, hvordan rapporterne fra trivselsundersøgelsen kan danne grundlag for en fælles dialog om jeres trivsel på arbejdspladsen. På mødet vil vi også sætte fokus på, hvordan I kan omsætte trivselsundersøgelsen til konkrete handlinger til gavn for trivslen på jeres arbejdsplads.  

Find gå-hjem-møderne, TU-guiden og læs mere om TU19.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet