Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Trivselsundersøgelsen starter 22. februar – kom godt fra start

17.02.2017
Så er det nu. På onsdag udsendes Københavns Kommunes trivselsundersøgelse til alle medarbejdere. At have en dialog om spørgerammen og at fastlægge den periode, som medarbejderne besvarer undersøgelsen ud fra, er med til at give en høj svarprocent – og dermed en brugbar undersøgelse.

I kan gøre meget lokalt for, at trivselsundersøgelsen kommer godt fra start på jeres arbejdsplads. Her oplister vi to ting, som I med fordel kan tage fat på lige nu:

  1. Tag en dialog om spørgerammen
  2. Afgræns perioden, som besvarelserne skal dække

Tag en dialog om spørgerammen

For at sikre en høj svarprocent er det en god idé at præsentere trivselsundersøgelsens spørgeramme for medarbejderne på forhånd og tage en dialog om forståelsen af spørgsmålene.

Kendskab til og dialog om undersøgelsens spørgeramme giver den enkelte medarbejder mulighed for at forberede sig og giver sikkerhed for, at medarbejderne har en ensartet opfattelse af spørgsmålene i undersøgelsen. Det bidrager både til en højere svarprocent og en trivselsundersøgelse af højere kvalitet.

Afgræns perioden, som besvarelserne skal dække

Det er også vigtigt, at medarbejderne besvarer trivselsundersøgelsen ud fra en fælles forståelse af, hvilken periode, besvarelserne dækker.

Det kan derfor være en god idé at definere denne periode. Det kan fx handle om, hvorvidt man tager perioden efter en større omstrukturering med eller ej.

På den måde opstår der ikke efterfølgende uenighed om hvilket grundlag, man har besvaret undersøgelsen på.

Den fælles spørgeramme

Trivselsundersøgelsen 2017 består af en fælles spørgeramme og derudover har de enkelte forvaltninger hver især nogle forvaltningsspecifikke tillægsspørgsmål.

Se den fælles spørgeramme 

I kan finde information om de forvaltningsspecifikke spørgsmål i den information, som udsendes fra den enkelte forvaltning, på forvaltningernes temasider om trivselsundersøgelsen 2017 eller ved at henvende jer til kontaktpersonen i jeres forvaltning.

Find en oversigt over forvaltningernes kontaktpersoner 

Har I brug for inspiration til forberedelserne eller gik I glip af Arbejdsmiljø Københavns gå-hjem-møder Vær parat, så få de vigtigste pointer her

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet