Header menu

Undgå køb af klude med mikroplast

28.09.2017
Der er allerede alternativer i Netbutikken/Kvantum. Her kan du se hvilke klude, du i stedet kan købe.

På den nuværende SKI-indkøbsaftale med Abena er det muligt at købe engangsklude med mikroplast. Det er de klude, som også kaldes alt-mulig-klude.

Borgerrepræsentationen har besluttet, at indkøberne i Københavns Kommune i videst muligt omfang skal undgå at købe engangsklude, der indeholder mikroplast. Vi har lavet en oversigt over nogle af de klude, du kan købe istedet.

Find oversigten over alternativer her.

Vaskbare mikrofiberklude kan fortsat anvendes

Der har været spørgsmål, om hvorvidt beslutningen om mikroplast også drejer sig om de vaskbare mikrofiberklude, som i stor udstrækning anvendes til inventar- og sanitetsrengøring. Disse mikrofiberklude kan forsat anvendes. Vaskbare mikrofiberklude afgiver en meget mindre mængde mikroplast, når de slides ved brug og vask. Desuden har disse mikrofiberklude andre miljø- og arbejdsmiljømæssige fordele. Blandt andet anvendes de med mindre forbrug af rengøringsmidler og med mindre fysisk belastning.

Hvorfor og hvordan afgiver engangskludene mikroplast?

Alt-mulig-kludene udfases fra indkøbsaftalen, fordi de er tilsat mikroplast, som frigives ved brug og vask i vaskemaskine. Disse klude bruges mest som køkken- og karklude. Nogle af de klude, som foreslås anvendt fremover, er også fremstillet af kunststoffer, som kan afgive mikroplast, når de slides. Dette dog i meget mindre mængder, især hvis de bruges som engangsklude. Konsekvensen af mikroplast er ikke fuldt ud kendt, men der er en øget bekymring om, at plastikforureningen kan have en væsentlig negativ påvirkning på miljøet.

Har du spørgsmål, så kontakt:

Arbejdsmiljø København
E-mail: amk@amk.kk.dk
Tlf.: 33 66 57 66
 

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet