Header menu

Du er her

Vi søger

01.04.2017
Organisationspsykolog til Arbejdsmiljø København

Jobbet

Brænder du for at arbejde som konsulent? Kunne du tænke dig at bruge dit engagement, din viden og dine konkrete kompetencer på arbejdspladserne i landets største kommune?

Grundet fortsat udvidelse af vores opgaveportefølje søger vi en organisationspsykolog, der kan yde konsulentbistand til kommunens arbejdspladser i forhold til en bred vifte af opgaver indenfor psykisk arbejdsmiljø, ledelse og organisationsudvikling.  

Du kommer til at hjælpe arbejdspladser med at håndtere forandringsprocesser, og med at tage hånd om de udfordringer, der kan opstå i kølvandet heraf. Du vil indgå i coachende samtaler med ledere om konkrete dilemmaer forbundet med lederrollen, og sparre med både ledere og medarbejderrepræsentanter om at udvikle attraktive arbejdspladser. Som konsulent vil du desuden skulle være behjælpelig i forhold til en række konkrete problemstillinger som stress, trivsel, samarbejde, team- og organisationsudvikling, voldsforebyggelse og konflikthåndtering, mobning, håndtering af fravær. Et væsentligt fokus i dette arbejde er at hjælpe arbejdspladserne med at forebygge, at problemerne ikke opstår igen.

Synes du ovenstående lyder spændende, og har du samtidig erfaring som konsulent indenfor de nævnte jobområder? Så kunne det være dig, vi søger!

Din profil

Du er uddannet psykolog (cand.psych), og har erfaring med at arbejde indenfor det arbejds- og organisationspsykologiske område. Du er i stand til at omsætte teorierne til det praktiske konsulentarbejde, og kan gå metodisk til værks.

Vi ser gerne, at du har en vis indsigt i systemiske grundprincipper, og kan anvende disse i din opgaveløsning. Vi er dog også inspireret af en række andre organisationspsykologiske teorier og tilgange, såsom narrative, kognitive, kompleksitetsteoretiske m.fl.

Vi vægter desuden viden om og lyst til at arbejde indenfor arbejdsmiljøområdet, da vi er Københavns Kommunes interne rådgiver i alle typer af arbejdsmiljøspørgsmål/-problemstillinger. 

Den ideelle ansøger har 2-5 års erfaring som organisationspsykolog, og kan arbejde selvstændigt med

 • at tilrettelægge processer i organisationer, der udvikler trivsel, samarbejde og det psyki­ske arbejdsmiljø
 • at planlægge, udvikle og gennemføre kurser og temadage
 • at understøtte og integrere organisatoriske forandringsprocesser
 • at give sparring/coaching på ledelses- og teamniveau.

Vi lægger vægt på, at du:

 • har blik for de særlige betingelser, der er hos hver enkelt kunde
 • har visioner og en god portion ambitioner på egne og vores vegne
 • er udadvendt og god til at skabe kontakt og tillid til alle i organisationen – uanset niveau
 • kan afstemme dine aktiviteter til rammer og ressourcer
 • kan navigere som konsulent i en politisk styret organisation

Vi tilbyder dig

Du vil blive del af en arbejdsplads, hvor det forventes, at alle er aktive medspillere. Vi vægter et fælles læringsmiljø, og du vil blive en del af den organisationspsykologiske faggruppe på i alt 15 konsulenter, samt desuden indgå i en supervisionsgruppe på 7-8 fagkolleger. Som arbejdsplads er vi på forkant med både faglige og forskningsmæssige bevægelser i forhold til organisations- og arbejdsmiljøarbejde.

Jobbet hos os vil give dig adgang til

 • udfordrende, selvstændige og alsidige opgaver, du selv er med til at forme
 • et professionelt og uhøjtideligt arbejdsmiljø med høje krav til faglighed og kvalitet
 • stort ansvar, med gode personlige og faglige uddannelses- og udviklingsmuligheder
 • ledelsesmæssig opbakning og støtte i opgaverne
 • en dynamisk og travl arbejdsplads, hvor der samtidig er fokus på balancen mel­lem familie- og arbejdsliv.

Stillingen er en fuldtidsstilling.  

Aflønning og ansættelse sker efter gældende overenskomst. Der vil kunne forhandles om kvalifikationstillæg.  

Har du yderligere spørgsmål vedrørende stillingen, kan du rette henvendelse til rådgivningschef og organisationspsykolog Anne Kirk på tlf. 3060 3679

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 23.4.2017. kl. 24.00 via Købehanvn Kommunes (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen) hjemmeside. Søg stilling her

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i starten af uge 20.


Om Arbejdsmiljø København

Arbejdsmiljø København er en tværgående rådgivningsenhed i Københavns Kommune. Vi er miljø- og arbejdsmiljøcertificerede. Vi rådgiver og leverer konsulentydelser til medarbejdere og arbejdspladser indenfor alle arbejdsmiljøområder.

Vi består af 2 afdelinger ”Organisation og arbejdsmiljø” og ”Tidlig Indsats”, samt et sekretariat.

Den aktuelle stilling er indenfor førstnævnte afdeling, som har til opgave at rådgive og levere konsulentydelser til arbejdspladser i Københavns Kommune på alle områder inden for arbejdsmiljøarbejdet. Vi arbejder også med tværgående kampagner, udvikler projekter i samarbejde med kommu­nens forvaltninger og arbejder med udvikling og formidling af metoder i arbejdsmiljøarbejdet

Den anden afdeling, Tidlig Indsats, tilbyder hjælp til medarbejdere med henblik på forebyggelse og håndtering af væsentlige udfordringer i arbejdslivet. I Arbejdsmiljø København er i alt ansat ca. 60medarbejdere. Læs mere om os her på hjemmesiden

Menu