Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Workshop i sikker håndtering af kemikalier

07.10.2019
1. juli 2019 trådte en revideret lovgivning om kemikaliehåndtering i kraft. Læs om, hvad det har af betydning for jer.

Mange enheder i Københavns Kommune er udfordret i at håndtere kemikalier på forsvarlig måde. Det fremgår bl.a. af tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet. Det er vigtigt, at der er ’styr på kemien’, og derfor er det også vigtigt at kende til ændringerne i den nye kemikalielovgivning, som blandt andet:

  • ophæver kravet om, at der altid skal foreligge skriftlige Arbejdspladsbrugsanvisninger (APB)
  • sætter fokus på, at der skal laves kemisk APV, som indebærer en risikovurdering af kemikalier og arbejdsprocesser og, at
  • der skal sikres god oplæring og instruktion i anvendelsen af kemikalierne og udførelse af arbejdsopgaver, hvor der dannes sundhedsfarlige stoffer.

Det er desuden vigtigt at vide, at arbejdspladsen skal have en liste over de kemikalier, der anvendes, og at sikkerhedsdatabladene (SDS) for disse kemikalier skal være tilgængelige for de ansatte. Det krav kan man fx opfylde ved at gøre brug af programmet ChemiControl, som Københavns Kommune har licens til.

Kravet om ’Kemisk APV’ er egentligt ikke nyt, men en indskærpelse af, at arbejdsmiljøorganisationen, som en del af det almindelige APV-arbejde, skal huske at inddrage det kemiske arbejdsmiljø.

Husk i øvrigt, at kemikalier med de gamle faremærker på orange baggrund ikke længere må anvendes, jf. lovgivning fra juni 2017.

Workshop om sikker håndtering af kemikalier

Arbejdsmiljø København afholder workshop om sikker håndtering af kemikalier:

  • 5. november kl.12.30 - 15
  • 2. december kl.12.30 - 15

Læs mere om workshoppen og tilmelding på Plan2learn

Har I spørgsmål

Kontakt Arbejdsmiljø København på Arbejdsmiljølinjen på 33 66 57 66, hvis I har spørgsmål til den nye lovgivning eller brugen af kemikalier. I kan også læse mere om kemiske stoffer på vores hjemmeside: https://amk.kk.dk/indhold/kemiske-stoffer

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet