Header menu

Fem perspektiver på tværs

Der er fem perspektiver, der går på tværs af alle tilbud i P.S. – Indsats for Psykisk Sundhed i Københavns Kommune.

Det vil sige, at de er en integreret del af alle de tilbud og redskaber, der udbydes og formidles til arbejdspladserne som en del af indsatsen.

Her er de fem perspektiver formuleret som anbefalinger:

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet