Header menu

Film - hvem er i risikozonen?

Redskab: Medarbejderlandskabet - Hvem er i risikozonen?

Målgruppe: Ledere

Redskabet har til formål at hjælpe dig som leder med at opfange mistrivsel og stress hos dine medarbejdere på et så tidligt tidspunkt, at du kan sætte ind overfor det og ændre en negativ trivselsudvikling med relativt enkle greb. 

Medarbejderlandskabet er et redskab, der hjælper dig med at undersøge:

  • Hvilke medarbejdere du har en god og mindre god fornemmelse for?
  • Hvem der er tæt på/ eller langt væk (fx fysisk eller relationsmæssigt)?
  • Hvem der kommer af sig selv?
  • Hvem du skal opsøge mere?
  • Hvem der kunne komme til at ryge under ’radaren’?

Bag om redskabet

Se film om baggrunden for, hvorfor og hvordan redskabet kan bruges til at forebygge stress hos den enkelte – og i medarbejdergruppen som helhed.

Vejledningsfilm

Se film med vejledning i, hvordan du bruger redskabet.

Opdateres med vejledning til print 

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet