Header menu

Forebyg stress organisatorisk

Redskaber målrettet ledere, MED-udvalg og Trio-grupper til at arbejde med stressforebyggelse ud fra et organisatorisk perspektiv

Når man skal forebygge stress på arbejdspladsen, er det vigtigt altid at have et både-og fokus.

Det vil sige både et fokus på den enkelte medarbejder og på organisationen som helhed.

På denne side finder du redskaber målrettet ledere, MED-udvalg og Trio-grupper til at arbejde med stressforebyggelse ud fra et organisatorisk perspektiv.

Formålet med redskaberne er at forebygge stress og styrke trivslen. Det er også at styrke en veldrevet, professionel organisation med fokus på gode rammer for opgaveløsningen.

De to ting hænger nemlig sammen.

Kort interview fra BFA:

Ledere kan have svært ved at række ud, når de bliver stressede. Det kan have store konsekvenser for lederen selv og for medarbejderne.

Se det korte interview fra Branche Fællesskab Arbejdsmiljø (BFA) med Mette Kjærgaard Svendsen, Arbejds- og organisationskonsulent, Arbejdsmiljø København.

Dialogkort

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet