Header menu

Forløb - Tidlig Indsats

- et tilbud til alle medarbejdere og ledere i Københavns Kommune om rådgivning og støtte til at håndtere mistrivsel og sygefravær

Som ansat i Københavns Kommune kan du få gratis psykologhjælp i Tidlig Indsats hos Arbejdsmiljø København, hvis du oplever symptomer på stress, og det påvirker dit arbejde.

Arbejdspladsen som del af løsningen

Tidlig Indsats inddrager arbejdspladsen i løsningen af problemstillingen. Fordi det som oftest er i et samarbejde med arbejdspladsen, at løsningen skal findes.

Helt konkret betyder det at:

  • Psykologen har kontakt med både medarbejder og leder i et medarbejderforløb i Tidlig Indsats.
  • Det er nærmeste leder, der tilmelder en medarbejder til et forløb i Tidlig Indsats – selvfølgelig efter aftale med den enkelte.

Psykologerne i Tidlig Indsats har tavshedspligt i forhold til de ting, der bringes op i samtalerne, og laver altid aftaler med medarbejderen om, hvad der eventuelt kan være behov for at tage op med leder.

Tilmelding

Tilmelding til psykologforløb i Tidlig Indsats sker via www.amk.kk.dk/ti

Der er også mulighed for et anonymt forløb i Tidlig Indsats. Kontakt hotlinen 3366 5766.

SYFO

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) er tilbuddet Tidlig Indsats kendt som SYFO.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet