Header menu

Du er her

Hjælp medarbejderen tilbage

_______________________________________________________

Når en medarbejder er sygemeldt på grund af arbejdsrelateret stress, kalder det på en særlig indsats fra lederen.

Derfor finder du på denne side redskaber, der er målrettet dig som leder.

Formålet med redskaberne er at hjælpe til at skabe gode, bæredygtige tilbagevendelsesforløb. Redskaberne er udviklet med henblik på fastholdelse. De sigter på at understøtte den ledelsesmæssige støtte og omsorg, der kan hjælpe medarbejderen tilbage til jobbet – og trives der.

Hent vejledningen Trin for trin tilbage

 - en guide til lederen om, hvordan I bruger tilbagevendelsesplanen, og hvordan skemaet udfyldes. Find selve skemaet under FÅ OPSTARTEN TIL AT LYKKES.