Header menu

Hjælp medarbejderen tilbage

Redskaber målrettet ledere som hjælp til at skabe gode, bæredygtige tilbagevendelsesforløb

Når en medarbejder er sygemeldt på grund af arbejdsrelateret stress, kalder det på en særlig indsats fra lederen.

Derfor finder du på denne side redskaber, der er målrettet dig som leder.

Formålet med redskaberne er at hjælpe til at skabe gode, bæredygtige tilbagevendelsesforløb. Redskaberne er udviklet med henblik på fastholdelse. De sigter på at understøtte den ledelsesmæssige støtte og omsorg, der kan hjælpe medarbejderen tilbage til jobbet – og trives der.

Hent vejledningen Trin for trin tilbage

 - en guide til lederen om, hvordan I bruger tilbagevendelsesplanen, og hvordan skemaet udfyldes. Find selve skemaet under FÅ OPSTARTEN TIL AT LYKKES.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet