Header menu

Hvad er stress?

Typiske symptomer på stress

Stress opstår, når en person oplever, at betingelser og krav i omgivelserne overstiger personens egen vurdering af evner, kompetencer og muligheder.

Der er visse betingelser i omgivelserne, som med større sandsynlighed end andre, vil opleves som truende og som overstigende personens ressourcer.

For at vi taler om negativ stress, skal der være fysiske og/eller psykiske symptomer, som strækker sig over en vis tid. (Malene Friis Andersen og Marie Kingston: Stop stress. Håndbog for ledere. 2016. Klim)

Typiske symptomer på stress er mange, eksempelvis:

  • Forstyrrelse af søvnen
  • Hovedpine
  • Indre uro
  • Forværret kronisk sygdom
  • Træthed
  • Ulyst
  • Irritabilitet
  • Koncentrations- og hukommelsesbesvær
  • Øget brug af stimulanser mm.

Kortvarig eller akut stress kan også opstå som følge af midlertidigt pres, men dette er ikke negativ stress.
Vi er biologisk disponerede til kortvarigt at mobilisere os og levere en ekstraordinær indsats i akutte situationer – det kan være at stå overfor et truende dyr eller mennesker eller at skulle efterkomme en urealistisk deadline eller løse umulig opgave.

Her aktiveres stresshormoner i form adrenalin og kortisol, men de styrker på den korte bane vores beredskab og immunsystem og bliver kun skadelige, hvis belastningen varer ved over længere tid. Det er her, det kan udvikle sig til negativ og langvarig stress.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet