Header menu

Om indsatsen

P.S. – Indsats for Psykisk Sundhed i Københavns Kommune er en strategisk indsats mod stress på arbejdspladsen.

Indsatsen er forankret i Økonomiforvaltningen med Arbejdsmiljø København som udfører.

Indsatsen tilbyder arbejdspladserne i kommunen:

  • Adgang til den nyeste viden om stress
  • Redskaber til at håndtere typiske udfordringer, når det handler om at forebygge og håndtere psykisk overbelastning og stress på arbejdspladsen
     

Indsatsens målgrupper er:

  • Ledere og ledelsesteams
  • MED-udvalg, Trio- og arbejdsmiljøgrupper
  • Medarbejdere
     

Redskaber udviklet i tæt samarbejde med arbejdspladserne

I indsatsen udvikler, afprøver og tilpasser Arbejdsmiljø København i tæt samarbejde med arbejdspladserne i Københavns Kommune de redskaber og tilgange, som de lokale aktører har brug for, når de skal løse opgaven med at forebygge og håndtere psykisk overbelastning og stress.

Arbejdsmiljø København sikrer, at redskaberne er i overensstemmelse med den nyeste viden og forskning på stressområdet.

Hvad er stress? Læs mere om stress her.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet