Header menu

Sådan følger I op på undersøgelsen af sexistisk kultur og adfærd

Undersøgelsen af sexistisk kultur og krænkende adfærd på kommunens arbejdspladser er afsluttet. Find hjælp og redskaber til at følge op her.

Resultaterne af Københavns kommunes undersøgelse om sexistisk kultur og krænkende adfærd ligger klar, og på kommunens arbejdspladser skal resultaterne nu vurderes og drøftes. 

På denne side finder I hjælp og redskaber til, hvordan I på jeres arbejdsplads kan følge op på resultaterne af undersøgelsen – samt til at arbejde fremadrettet med at forebygge og håndtere sexisme og krænkende adfærd.

Læs mere om selve undersøgelsen på Økonomiforvaltningens intranet her: Undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd

Som arbejdsplads kan I selv være med til at håndtere og forebygge sexisme og krænkende adfærd 

Som leder har man pligt til at sikre sine ansatte mod krænkende adfærd, herunder sexisme og seksuel chikane. Det betyder, at den enkelte arbejdsplads skal:

  • Arbejde målrettet og systematisk på at forebygge krænkende adfærd
  • Sikre tydelige retningslinjer for hvordan, krænkende adfærd håndteres 
  • Tage hånd om det, hvis der opstår rygter eller hændelser med krænkende adfærd

D​et er en fælles indsats, som I som arbejdsplads løbende bør følge op på og evaluere. 

Herunder finder I fire metoder til, hvordan I kan arbejde forebyggende og håndtere konkrete episoder med krænkende adfærd. I kan selv benytte metoderne, eller I kan få hjælp og vejledning fra Arbejdsmiljø København.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet