Header menu

Styrket Borgerkontakt

Få mere trivsel og tilfredshed for både medarbejdere og borgere med Styrket Borgerkontakt

Styrket Borgerkontakt er et evidensbaseret og løsningsorienteret koncept, med metoder som kan hjælpe til at holde dialogen med borgerne professionel og konstruktiv. Metoderne gør det muligt at møde borgerne, hvor de er. Også når borgerne er utilfredse over noget, kritiske eller fremsætter en direkte klage.

Med enkle greb og teknikker kan ansatte forebygge og nedtrappe konflikter, begrænse antallet af klagesager, og samtidig øge borgernes tilfredshed. 

Desuden øges trivslen blandt medarbejderne, ressourceforbruget optimeres ofte, og der udvikles en videns- og erfaringsdelende kultur på arbejdspladsen.

Som en sidegevinst smitter den gode kommunikationskultur også af på det interne samarbejde og psykiske arbejdsmiljø.

SB metoder

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet