Header menu

Tekøkkener, kaffeøer, pauserum og kopirum

Se tips til hvordan I kan skabe trygge og smittefri rammer i tekøkkener, kaffeøer, pauserum og kopirum

Denne tjekliste kan bruges til nogle af de rum, hvor medarbejderne midlertidigt opholder sig og deler faciliteter.

Hent og print en samlet tjekliste for alle rum på denne side

I skal sikre:

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet