Header menu

Anmodning om rådgivning

Center for Afklaring og Beskæftigelse (CAB)

Denne formular skal anvendes når en arbejdsplads fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen; Center for Afklaring og Beskæftigelse ønsker rådgivning fra Arbejdsmiljø København. 

Ønsket om rådgivning skal godkendes af arbejdspladsens lokale arbejdsmiljøkoordinator før formularens felter udfyldes og sendes til Arbejdsmiljø København.

Vertikale faneblade

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet