Header menu

Anmodning om rådgivning – fysisk og systematisk arbejdsmiljø

Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Denne formular skal anvendes, når en arbejdsplads fra Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker rådgivning fra Arbejdsmiljø København inden for det fysiske arbejdsmiljø eksempelvis ergonomi, indeklima og støj samt inden for det systematiske arbejdsmiljø eksempelvis APV, trivselsundersøgelse og besøg af Arbejdstilsynet.

Udfyld formularens felter og send den til Arbejdsmiljø København.

Vertikale faneblade

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet