Header menu

Anmodning om rådgivning – psykisk arbejdsmiljø

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Denne formular skal anvendes, når en arbejdsplads fra Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker konsulentbistand fra Arbejdsmiljø København inden for det psykiske arbejdsmiljø eksempelvis sygefravær, trivsel, kommunikation med borgere eller mellem kolleger samt samarbejdsvanskeligheder og konflikter, håndtering af vold og trusler mv.

Vertikale faneblade

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet