Header menu

Anmodning om rådgivning

Socialforvaltningen 

Denne formular skal anvendes, når en enhed fra Socialforvaltningen ønsker rådgivning fra Arbejdsmiljø København.

  • Arbejdsmiljøkoordinatorer, der af sekretariatet i Kontoret for Organisationsudvikling har fået godkendt brug af konsulentstøtte, skal udfylde denne formular med kort beskrivelse af rådgivningsbehovet og enhedens kontaktoplysninger.
  • Arbejdsmiljø København bemander opgaven med relevant konsulent og pågældende vil tage kontakt til enheden med henblik på en første aftale.

Vertikale faneblade

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet